• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vymezení pojmů a přípustná omezení

Tento dokument je pracovní návrh, jehož účelem je otevřít diskusi o nutnosti ochrany práv občanů v digitálním prostředí. Nejde o konečnou verzi a může obsahovat nepřenosti a nedostatky. Uvítáme jakékoliv věcné připomínky, které pomohou návrh vylepšit, na adrese jakub.michalek@pirati.cz.

Vymezení pojmů

Čl. 3 Sledování uživatelů

Sledováním uživatelů se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti bez souhlasu některého z účastníků komunikace, kterými lze získat informace o přenášení dat nebo účastnících komunikace.

Čl. 4 Cenzura

Cenzurou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost a úpravy prostředků využívaných veřejnou datovou sítí, jejichž cílem je všem nebo alespoň některým uživatelů veřejné datové sítě bez jejich souhlasu znemožnit nebo výrazně znesnadnit odeslání, přijetí nebo vyhledání informace tam, kde by to jinak prostředky veřejné datové sítě umožňovaly.

Čl. 5 Odpojování uživatelů

Odpojováním uživatelů se pro účely tohoto zákona rozumí činnost a úpravy prostředků využívaných veřejnou datovou sítí, jejichž cílem je znemožnit konkrétnímu uživateli tuto síť nadále využívat.

Čl. 8 Síťová neutralita

Přípustná omezení svobody Internetu

Čl. 9 Přípustná technologická opatření

Porušením tohoto zákona není

  • a) řízení priorit datových přenosů na Internetu za účelem udržení kvality konkrétního typu internetové služby (hlasové služby, videopřenosy apod.), které je pro její poskytování nezbytné,
  • b) opatření zabraňující zahlcení sítě nebo internetových služeb, útokům na probíhající komunikaci nebo útokům na bezpečnost systému (viry, spam, útoky DDOS apod.), výhradně po dobu, kdy k takovému ohrožení nebo porušení dochází,
  • c) stanovení omezení rychlosti poskytovatelem internetového připojení, která zajišťují dostupnost připojení ostatním uživatelům

v rozsahu, který je přiměřený sledovanému účelu.

Čl. 10 Přípustné sledování

(1) Sledovat uživatele Internetu je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce v případech, které stanoví zákon.

(2) Náklady sledování hradí stát.

(3) O sledování musí být uživatel po uzavření vyšetřování v přiměřené době vyrozuměn.

Čl. 11 Přípustné odpojení od Internetu

Odpojení uživatele od Internetu je přípustné jen na písemný odůvodněný příkaz soudce v případech, které stanoví zákon.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.