• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Komentář k ústavnímu zákonu o svobodném Internetu

Česká pirátská strana připravila návrh ústavního zákona o svobodném Internetu, který by měl zaručit, že se Česká republika pod vlivem ekonomických a politických zájmových skupin nebude snažit Internet spoutat restriktivními zákony, které by nebyly slučitelné se svobodou Internetu.

Veřejnost vnímá jakékoliv pokusy o omezování svobodného Internetu značně kriticky a vyžaduje garanci ústavních práv v digitálním prostředí. V minulosti jsme zaznamenali v České republice i v zahraničí řadu útoků, které měly změnit platné zákony a které by vedly ke zničení svobodného Internetu:

  1. projednávání amerických cenzurních zákonů SOPA a PIPA,
  2. vyjednávání kontroverzní mezinárodní smlouvy ACTA,
  3. příprava a projednávání přílepku k loterijnímu zákonu o zamezení přístupu k webovým stránkám zahraničních loterijních společností (návrh poslance Farského, návrh poslance Babáka).

Pokud bude přijat ústavní zákon o svobodném Internetu, nebude již možné přijímat žádné mezinárodní smlouvy a zákony, které jsou v ním v rozporu, protože ústavní zákon má vyšší právní sílu. Lidé se tak nebudou muset bát, jakým přílepkem které novely by se mohla zavést cenzura Internetu a další nepřípustné věci.

Ústavní zákon vymezuje hlavní body:

  • Cenzura Internetu – zakazuje filtrování a blokování přístupu k informacím, což je v souladu s čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a rozsudky Soudního dvora Evropské unie v případech Scarlet Extended a Netlog. Zákon by se týkal i korporátní cenzury českých operátorů, z nichž někteří filtrují dostupné webové stránky, dokonce podle seznamu, který utajují.
  • Odpojování uživatelů od Internetu – zákon nesmí připustit odpojování uživatelů od Internetu bez písemného soudního rozhodnutí, aby byl zaručen spravedlivý proces, v případech závažné kriminality. Internet se stal klíčovým komunikačním a pracovním prostředí, a proto by odpojení mělo často citelnější dopad než jiné tresty. Zásadně se chceme vyhnout francouzskému systému HADOPI.
  • Sledování uživatelů Internetu – stát by neměl po poskytovatelích internetového připojení vyžadovat paušální sledování uživatelů Internetu, protože tím zasahuje do práv nevinných občanů. V tomto případě by ústavní soud musel konstatovat nepřípustnost evropské směrnice o data retention, která sledování uživatelů vyžaduje. Sledování konkrétního uživatele by bylo možné nařídit pouze v odůvodněných případech, kde to prostředky poskytovatele internetového připojení umožňují. Přenášení nákladů na sledování uživatelů na poskytovatele považujeme za nepřípustné, což konstatoval i Soudní dvůr Evropské unie.
  • Porušování síťové neutrality – Velké firmy jako Comcast usilují o to, aby v rámci internetových sítích měla jejich data přednost a vyšší rychlost, čímž by získaly neopodstatněnou konkurenční výhodu a omezily přístup k ostatním datům. Síťová neutralita znamená, že se se všemi daty zachází při přenosu stejně. Majitel „internetových kabelů“ by neměl diskriminovat podle konkrétních poskytovatelů obsahu. Podobné problémy se vyskytují i u telefonních operátorů, kteří zpomalují internetové hlasové služby, protože jejich mobilním hlasovým službám konkurují. Přijetí tohoto bodu by vedlo k výraznému snížení cen za mobilní volání. Regulace síťové neutrality by však měla být uplatňována pouze v případě, kdy mají dané firmy monopolní, oligopolní nebo dominantní postavení.
  • Přenášení právní odpovědnosti za jednání uživatele na poskytovatele internetových služeb – poskytovatelé internetových služeb jsou poskytovatelé internetového připojení, poskytovatelé hostingu, sociální sítě apod. Evropský soud dovodil ze současného práva (směrnice o e-commerce) nepřijatelnost přenášení odpovědnosti. Tento princip znamená, že pošťák zásadně neodpovídá za obsah dopisu, který doručuje. Ústavní zákon by byl pojistkou proti tomu, že princip tzv. bezpečného přístavu nebude pod vlivem zájmových skupin např. nahrávacího průmyslu oslaben.

Přípustná omezení těchto zásad budou v návrhu zákona přesně vymezena.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.