• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Internet a svoboda

1) Cenzura internetu - Je nepřijatelná v jakékoliv podobě. Internet je nutné chápat jako transportní médium, podobně jako silnice. Internet samotný nemůže za to že na něj někdo umisťuje informace, které jsou v rozporu se zákonem. Je nutné proti cenzuře bojovat. Aktivně, nebo i pasivně, např. bannerem z webu http://blok.hrach.eu/.

2) Sledování uživatelů - Považujeme za nepřípustné, aby ISP, stát nebo kdokoliv jiný sledovali uživatele internetu co dělají, na jaké stránky chodí, komu posílají emaily apod. Je to stejné jako by za lidmi na ulici chodil policajt a zapisoval si co člověk dělá, s kým se baví, kde nakupuje a kam chodí do hospody. Navrhujeme zavést komunikační tajemství jako obdobu listovního tajemství.

3) Zpoplatňování obsahu - Nemáme nic proti tomu, aby některé servery měly navíc bonusový placený program. Nemáme ani nic proti tomu aby na nějakých serverech byl obsah jen za peníze. Podobně jako je tomu u TV stanic. Je ale nepřístupné zpoplatňování obsahu aplikovat nějakým globálním způsobem, jako to např. dělá OSA u hudebních děl. Uživatel musí mít svobodu volby zda chce zaplatit a mít přístup k obsahu konkrétního serveru nebo nechce. Pro tyto účely je vhodné podporovat mikroplatební systémy.

4) Multiplatformní weby - Internetové stránky by v maximální míře měli splňovat standardy Blind Friendy. U webů státní správy by to měla být povinnost. Podobně by weby měly být funkční ve všech majoritních internetových prohlížečích. Je vhodné se vyvarovat vazeb na konkrétní operační systém, aby weby fungovaly jak na Windows, Linuxu, MacOS i různých mobilních zařízeních. U soukromých webů by toto mělo být chápáno jako doporučení. Každý ať si svobodně zvolí zda chce aby mu na jeho web chodili všichni možní uživatelé nebo to dobrovolně některým znemožní. Ale u webů státní správy apod. je zcela bezpodmínečně nutné umožnit funkčnost na všech majoritních prohlížečích i operačních systémech.

5) Jednoůčelové aplikace státní správy - Různé úřady často podřízeným institucím posílají různé jednoůčelové programy, v drtivé většině pro platformu MS Windows. Toto je nepřístupné. Je maximálně vhodné tyto programy řešit multiplatformními webovými aplikacemi, např. v Javě. Postupně by bylo rozumné různé jednoůčelové programy nahradit komplexnějším řešením, ale to už je jiné téma.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.