• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Hodnotová východiska

Pirátská strana stojí na 3 základních moderních hodnotách

  • Svoboda – znamená, že každý může jednat a myslet podle své vůle tak, aby neškodil druhému. Svoboda jednotlivce má své hranice v tom, že musí umožňovat svobodu druhých.
  • Rovnost – nikdo nebude krácen na svých právech. Všichni jsou si rovni bez rozdílu pohlaví, rasy, věku a náboženského vyznání.
  • Vzájemnost – svoboda a rovnost nemůže být realizována individuálně, ale jenom ve vzájemných vztazích jednotlivců či skupin. Vzájemnost znamená hypotetickou smlouvu o přijetí pravidel svobody a rovnosti.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.