• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Dopis proti prodloužení monopolu na nahrávky

Komu: bauerj@psp.cz
Kopie: bendam@psp.cz, kubatav@psp.cz, lobkowiczj@psp.cz, novosadf@psp.cz, paggiov@psp.cz, senfeldj@psp.cz, zemanekj@psp.cz, chalankovaj@psp.cz, markovas@psp.cz, orgonikova@psp.cz, putnovaa@psp.cz, suchaj@psp.cz, vahalovad@psp.cz, weberovai@psp.cz
Předmět: Zadost o projednani smernice o copyrightu v poslanecke snemovne

Prodloužení kopírovacího monopolu podpoří jenom nahrávací společnosti, které budou od lidí vybírat více peněz. Vážený pane předsedo,

výbor pro evropské záležitosti rozhodl dne 26.5.2011 o změně stanoviska České republiky k prodloužení monopolu nahrávacích společností na hudební nahrávky z 50 na 70 let. Česká republika doposud zastávala pozici, se kterou souhlasil i evropský výbor Sněmovny v roce 2008, že jde o lobbing nahrávacích společností, který jim má zajistit zisk z hudebních nahrávek Beatles, Pink Floyd, the Doors nebo Rolling Stones. Tutéž pozici potvrdil výbor Senátu PČR pro záležitosti EU dne 4.5.2011.

Změna tohoto stanoviska je pro mne nepochopitelná. Nesouhlasím s tím, aby se tento existující monopol na hudební nahrávky prodlužoval na 70 let, tím spíš, že odborné studie [1] potvrdily, že z tohoto prodloužení budou mít prospěch jenom nahrávací společnosti, a to na úkor lidí v moderní společnosti. Co víc, projednávací proces směřuje k tomu, že se monopol obdobně prodlouží i u zvukově-obrazových nahrávek. Změna pozice České republiky povede k tomu, že návrh bude schválen v Radě EU odpovídající směrnice bude přijata s působností v celé EU. Abychom se vyhnuli těmto nevratným dopadům, je třeba usnesení revidovat a obnovit předchozí rámcovou pozici České republiky.

[1] Gowers Review of Intellectual Property etc. http://www.soundcopyright.eu/learn

Proto vás žádám, abyste tuto věc jako předseda výboru pro evropské záležitosti předložil k jednání Poslanecké sněmovně. V souladu s §109a odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny je třeba požádat předsedkyni Poslanecké sněmovny o zařazení na pořad nejbližší schůze Sněmovny do 8 dnů od přijetí usnesení, čili do pátku 3. června 2011.

S úctou

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.