• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

BSD licence

BSD licence1) původně vznikla pro potřeby Kalifornské univerzity v Berkeley. Podobně jako u MIT licence může kdokoliv program bez omezení používat a šířit, pokud při tom zachová jména autorů a text licence.

Práva

 • Kdokoliv může program bez omezení používat a šířit (i jako součást proprietárního software)
 • Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno používat jména autorů k propagaci odvozených produktů

Povinnosti

 • Přiložit kopii licence a jméno autora
 • (Původní „čtyřbodová“ licence) V propagačních materiálech odvozených produktů musí být zmíněno poděkování autorům předepsaného znění

Ustanovení v rozporu s právním řádem ČR

 • Žádná

Text licence

Toto je původní znění licence, kterou používala Kalifornská univerzita v Berkeley. Dnes se většinou vypouští klauzule 3.

Copyright (c) <year>, <copyright holder>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
  must display the following acknowledgement:
  This product includes software developed by the <organization>.
4. Neither the name of the <organization> nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote products
  derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY <COPYRIGHT HOLDER> ''AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.