• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Alternativní modely distribuce autorských děl

TODO

Podíl na zisku

Autor zveřejní dílo zdarma, kdokoli jej může vydat/převést na jiné medium/…, ale pokud bude takto zpracované dílo prodávat, je povinen poskytnout autorovi podíl na svém zisku.

Kopie jako reklama

Elektronická kopie díla slouží pouze jako zdarma šířená reklama, platí se za živá vystoupení. Lze předpokládat vyšší zájem o taková vystoupení pokud bude možné záznam beztrestně šířit, což bude zároveň znamenat větší povědomí o autorech.

Dobrovolná platba

Dílo je šířeno v elektronické podobě za dobrovolný poplatek. Model je funkční při rozumně využitém marketingu a známosti autorova díla.

Platba předem / dílo na zakázku

Autor čeká až se sejde dostatečný finanční obnos na realizaci díla, načež dílo zveřejní. Variantně najde mecenáše, který dílo zaplatí. Model funkční po staletí.


Různé varianty je možné různě kombinovat, např vydat první část knihy zdarma a za další části požadovat vždy výběr odpovídající částky. Pokud je autor kvalitní a o jeho dílo je zájem, nemůže mít problém se takto uživit.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.