• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Kopírovací absurdistán

Kopírování

Tvůrci

 • Většina tzv. autorského zákona se vůbec netýká tvůrců1), ale obchodníků2).
 • Současné pojetí autorského práva na internetu nezajišťuje autorům žádný příjem a z šiřitelů hudby dělá zloděje.
 • Pokud umělec natočí desku a vydá jí výrobce zvukového záznamu, je k desce podle autorského zákona dvojí právo: právo umělce a právo výrobce. Vtip je v tom, že právo umělce trvá kratší dobu.3)
 • Autorský zákon sice přiznává autorovi výlučná práva, ale už mu nepřiznává právo je samostatně vykonávat. Kolektivní správci mohou tato práva vykonávat i proti vůli autora.
 • Pokud děláte koláž nikoliv jen pro osobní potřebu, musíte mít souhlas autorů. Děti ve škole se tak od počátku života učí porušovat zákony v hodinách pracovní výchovy. Česká republika totiž neprovedla ustanovení harmonizační směrnice o výjimce pro koláž a karikaturu.

Počítačové programy

 • Počítačový virus je autorské dílo a antivir, který obsahuje kousek cizího programu (viru), porušuje autorské právo.
 • Pokud stahujete program, k jehož užití jste zatím nepotvrdili licenci, porušujete autorské právo bez ohledu na to, zda víte nebo nevíte co stahujete.
 • Směrnici o ochraně počítačových programů4) nepochopíte bez reportu5) komise, který ji vysvětluje6) (pozn. red.: report byl vydán o deset let později a nebyl přeložen do češtiny.)

Právo k databázi

 • Právo k databázi chrání jakoukoliv databázi bez ohledu na její jedinečnost. Proto není vlastně jasné, co chrání.
 • Úřad má k dokumentům, které vytvořil, právo k databázi, kterým může omezovat lidi v jejich využití. Například Nejvyšší správní soud uvádí na svých stránkách: „K jakémukoliv komerčnímu užití uveřejněných rozhodnutí a stanovisek je třeba svolení Nejvyššího správního soudu.“
 • Evropská komise vydala po deseti letech od zavedení práva k databázi zprávu, ve které konstatovala, že „dopad tohoto nového instrumentu, který byl zaveden k podpoře výroby databází v Evropě, nebyl vůbec prokázán.“ (s. 5) Data ve skutečnosti ukazují, že produkce databází je stejná nebo nižší než před přijetím směrnice.

Kopírovací zákon a kolektivní správa

 • Kopírovací zákon 121/2000 Sb. nabyl účinnosti před tím, než byl vyhlášen.7)
 • Poplatky za veřejnou produkci musíte odvádět i tehdy, když pouštíte komerční stanici, která je placená z reklamy a nepodléhá koncesionářským poplatkům. To vše platí také tehdy, když tato „veřejná produkce“ není předmětem výdělečné činnosti, např. když si na prodejně nebo veřejné kanceláři pouštíte rádio.
 • Provozovatelé služeb kabelové televize musí vkládat do své nabídky MUST CARRY programy, uživatele to nezbavuje povinnosti platit koncesionářské poplatky a přesto poskytovatel musí další poplatky odvést kolektivnímu správci.

Patentové právo

 • Patent nesvědčí vynálezci, ale tomu, kdo vynález první nahlásí. Není možné žít ve světě bez patentů, protože pak si patent přivlastní někdo jiný a ostatní mu musí platit. Stát tak nutí výrobce zapojit se do patentového systému a neponechává žádnou volnost.
 • Zvláštní zákony chrání práva k živým organismům; nikdo třeba nesmí používat konkrétní osivo bez svolení toho, kdo u patentového úřadu získal oprávnění.
1) Autorů a výkonných umělců
2) výrobců záznamů, vysílatelů, pořizovatelů, nakladatelů a zveřejnitelů
3) Přesněji má umělec právo ke svému uměleckému výkonu zaznamenaném na záznamu, k němuž má právo výrobce. Právo umělce zaniká 50 let po zveřejnění výkonu, právo výrobce až 50 let po vydání záznamu.
6) JUDr. Irena Holcová: Přednáška dne 11. 3. 2010 na PF UK.
7) Télec a Tůma ve Velkém komentáři uvádějí: „V případě zák. č. 61/2006 Sb. došlo k legislativnímu pochybení, když datum účinnosti stanovené v tomto předpisu (1. 1. 2006) předchází datu vyhlášení zákona (8.3.2006)“.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.