• @ALL has read permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:majetek:0110 [27.08.2015 10:39]
Ljuba.Polakova [Data entry]
fo:majetek:0110 [04.03.2016 16:13] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 7: Řádek 7:
 majitel_page ​ : regiony:​jiznicechy:​start #​organizační složka, která majetek spravuje majitel_page ​ : regiony:​jiznicechy:​start #​organizační složka, která majetek spravuje
 držitel_page ​ : regiony:​jiznicechy:​pisecko:​start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá držitel_page ​ : regiony:​jiznicechy:​pisecko:​start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá
-správce_wiki ​ : [[https://​forum.pirati.cz/​martin-cryo-broz-u6784/​|Martin Cryo Broz]] #osoba, která za majetek ručí+správce_wiki ​ : [[lide:Martin Cryo Broz]] #osoba, která za majetek ručí
 původ_wiki ​   : [[fo:​vydaje:​fo_613_2014|Nákup FO 613/2014 ]] původ_wiki ​   : [[fo:​vydaje:​fo_613_2014|Nákup FO 613/2014 ]]
 ---- ----
  
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.