• @ALL has read permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:majetek:0057 [30.11.2014 01:59]
Petr Vileta
fo:majetek:0057 [30.11.2014 05:16] (aktuální)
Petra Kopecka
Řádek 8: Řádek 8:
 držitel_page ​ : to:start # organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá držitel_page ​ : to:start # organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá
 správce_wiki ​ : ??? # osoba, která za majetek ručí správce_wiki ​ : ??? # osoba, která za majetek ručí
-původ_wiki ​   : Nákup ​[[/​fo/​spisy/​fo_112_2013|FO 112/2013]]+původ_wiki ​   : [[/​fo/​spisy/​fo_112_2013|Nákup ​FO 112/2013]]
 ---- ----
 {{:​fo:​majetek:​tl-sf1024d.jpg?​direct|}} {{:​fo:​majetek:​tl-sf1024d.jpg?​direct|}}
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.