• @ALL has read permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:majetek:0037 [21.04.2014 00:37]
Petra Kopecka vytvořeno
fo:majetek:0037 [23.11.2014 15:57] (aktuální)
Petra Kopecka
Řádek 8: Řádek 8:
 držitel_page ​ : regiony:​vysocina:​start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá držitel_page ​ : regiony:​vysocina:​start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá
 správce_page ​ : lide:​michaela_vodova #osoba, která za majetek ručí správce_page ​ : lide:​michaela_vodova #osoba, která za majetek ručí
-vod_title ​  : fo:​spisy:​fo_80_2013+vod_wiki ​   ​[[fo:​spisy:​fo_80_2013|Nákup FO 80/2013]]
 ---- ----
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.