• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Bezplatná MHD

Use case diagram (nenapadl mne lepší). Ale lze zde vcelku dobře identifikovat kladné a záporné zpětné vazby.

Chcete-li si diagram roztáhnout na celou stránku, prostě si nazvětšujte obsah v browseru, je to v SVG a písmo bude čitelné. Lze také kliknout na diagram v plném rozlišení a upravit parametr width.

Doplňte, kdo s tím umíte a napadnou vás další efekty.

<uml w=700> (Bezplatná MHD) —→ (Nižší výdaje na silniční síť) (Bezplatná MHD) –> (Menší množství osobních automobilů) (Bezplatná MHD) → (Zrušení automatů) (Bezplatná MHD) –> (Úspora na straně občanů) (Úspora na straně občanů) –> (Odbourání příspěvků na dopravu) (Odbourání příspěvků na dopravu) –> (Snížení administrativních \n nákladu města) (Bezplatná MHD) –> (Zrušení prodeje jízdenek ve vozidle) (Bezplatná MHD) –> (Převedení revizorů, pokladních na obsluhu cestujících) (Bezplatná MHD) –> (Vyšší počet cestujících v MHD) (Nižší výdaje na silniční síť) —> (Minimální dopad na hospodaření města) (Nižší výdaje na silniční síť) –> (Menší dopad dopravy \n na urbanistický ráz města) (Nižší výdaje na silniční síť) –> (Lepší stav životního prostředí) (Nižší výdaje na silniční síť) –> (Vyšší intenzita \n silničního provozu) (Menší množství osobních automobilů) –> (Nižší intezita \n silničního provozu) (Menší množství osobních automobilů) –> (Lepší stav životního prostředí) (Nižší intezita \n silničního provozu) .. (Vyšší intenzita \n silničního provozu): Vzájemné kompenzování efektu note right of (Nižší intezita \n silničního provozu)

Je zapotřebí analyzovat, který efekt převáží, od 
toho se odvíjí celkový úspěch experimentu. 
Pokud se náklady na MHD budou rovnat velikosti 
částky vydávané na rozsáhlé silniční projekty, 
pak bude zachován současný stav, tedy efekt 
zpomalení provozu nenastane a bude se projevovat 
spíše efekt zrychlování provozu s ohledem
na úbytek individuální silniční dopravy.

end note (Nižší intezita \n silničního provozu) –> (Zrychlení provozu MHD) (Převedení revizorů, pokladních na obsluhu cestujících) –> (Zkvalitnění MHD) (Převedení revizorů, pokladních na obsluhu cestujících) –> (Nulový dopad do zaměstnanosti) (Zrušení prodeje jízdenek ve vozidle) –> (Zrychlení provozu MHD) (Zrychlení provozu MHD) –> (Zvýšení kapacity MHD při zachování nákladů) (Zvýšení kapacity MHD při zachování nákladů) –> (Méně přeplněné vozy) (Méně přeplněné vozy) –> (Zkvalitnění MHD) (Zrychlení provozu MHD) –> (Kratší intervaly) (Kratší intervaly) –> (Zkvalitnění MHD) (Zkvalitnění MHD) –> (Vyšší počet cestujících v MHD) (Vyšší počet cestujících v MHD) –> (Nižší intezita \n silničního provozu) (Vyšší počet cestujících v MHD) –> (Více přeplněné vozy) (Více přeplněné vozy) .. (Méně přeplněné vozy): Vzájemné kompenzování efektu note right of (Více přeplněné vozy)

Je zapotřebí analyzovat, který efekt převáží

end note </uml>

Protiargumenty

zde pište protiargumenty, krátce, výstižně, jako jsou části diagramu, protiargumenty se můžete pokusit i ihned vyvrátit, v případě složitějších na to můžeme zase vzít diagram a pokusit se i protiargument detailně analyzovat

Dopady nejsou kvantifikovány

Co potřebujeme ke kvantifikaci dopadů? Statistiky atp.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.