• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Registrace

Občanské sdružení Černá perla bylo registrováno ministerstvem vnitra dne 13.7.2010 pod číslem jednacím VS/1-1/80626/10-R. Sdružení bylo přiděleno IČO: 22 86 22 00.

Registrační dopis

První strana stanov

Druhá strana stanov

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.