• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ao:volby:volby2010 [21.03.2013 08:05] (aktuální)
Michal Wagner vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Tvorba kandidátek ======
  
 +^ Název: | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky |
 +^ Termín: |28.--29. května 2010 |
 +
 +  * Kandidátní listina se podává nejpozději do **23. března 2010 do 16.00 hodin**, krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, a to pouze **prostřednictvím zmocněnce**. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice. ​
 +  * Zmocněnec musí být svéprávný a nesmí ve volbách kandidovat.
 +  * Věk udávejte ke dni podání kandidátní listiny. (Je to nesmysl, ale je to tak.)
 +  * Pokud kandidát není členem České pirátské strany, uveďte "bez politické příslušnosti"​.
 +  * Pro kandidátní listinu použijte úpravu [[ao:​kandidatky:​msk]]. Každý kraj si založí stránku :​ao:​kandidatky:​(zkratka kraje) a do ní okopíruje strukturu v kandidátce msk. Údaje změňte podle vlastní potřeby, např. doplňte údaje o zmocněnci (dejte i kontakt či datovou schránku, má-li), náhradníkovi (pokud je), místo a datum podpisu. **Podepíše zmocněnec a předseda strany.**
 +  * Je nezbytně nutné mít správně vyplněná {{:​ao:​prohlaseni_kand2.pdf|prohlášení kandidátů}}. Podpis na prohlášení **nemusí** být úředně ověřen((Usnesení krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 101/2002)).
 +  * Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 23. do 29. března 2010 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt nejpozději 31. března 2010, aby byly zjištěné závady odstraněny,​ a to nejpozději do 8. dubna 2010.
 +  * {{:​ao:​kandidatni_listina_pro_volby_do_poslanecke_snemovny.pdf|Kandidátní listiny}} budou podepsány předsedou ČPS Ivanem Bartošem a poté odeslány na adresy krajských předsedů.
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​www.mvcr.cz/​clanek/​podavani-kandidatnich-listin-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2010.aspx|Ministerstvo vnitra]]
 +  * [[rules:​kok]]
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.