• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vzor textu do neswletteru

Ahoj,

posílám podklady pro newsletter za AO. Omlouvám se za čekání.

Hlasování CF
Procedurální hlasování k CF 26/2021 - Námitka proti postupu předsedající
https://helios.pirati.cz/helios/elections/613991c5-9296-49b3-8736-374ba93ec0b1/view

Probíhá procedurální hlasování k CF/26/2021 námitka proti postupu předsedající. Hlasování probíhá v aplikaci Helios.

Jednání CF
CF 26/2021 Změna Stanov - Zvýšení počtu členů RP na sedm
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=58807

CF 30/2021 Volba republikového předsednictva
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=59138
Nominovat či podpořit můžete kandidáty v členských podnětech
https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=350
nebo krajskou nominací.

CF 31/2021 Změny jednacího řádu
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=59364

Probíhá jednání ve věci Změny Jednacího řádu.

Celostátní fórum jedná o změně Stanov - zvýšení počtu člen Republikového předsednictva na sedm.

Dále se jedná ve věci volby republikového předsednictva. Kandidáty do republikového předsednictva navrhuje krajské fórum svým usnesením nebo skupina členů členským podnětem. Doba pro navrhování je do 22.12. včetně.

Všechny jednání najdete na celostátním fóru.

Členské podněty
Odvolání Jana Lejčka z funkce člena RK
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=350&t=59418

Členský podnět - Odvolání Jana Lejčka z funkce člena Rozhodčí komise získal podporu pro rozeslání. Více informací najdete na foru v sekci členské podněty.

Oznámení AO - zimní nepřítomnost
Aktuální žádosti budou zpracované až po Novém roce!
Od 18.12. do 2.1. má volno Alice vedoucí AO.
Od 18.12. do 16.1. má volno Lucie zástupkyně vedoucí AO.
Přejeme krásné a poklidné svátky. Těšíme se na vás po Novém roce!

Od 18.12. do 2.1. má volno Alice vedoucí AO.
Od 18.12. do 16.1. má volno Lucie zástupkyně vedoucí AO.

Aktuální žádosti na administrativní odbor budou zpracované až po Novém roce!
Celý odbor přeje krásné a poklidné svátky!

Zasedání CF 2022 v Pardubicích
Stále je možnost se přihlásit na zasedání v Pardubicích. ;-)
https://cf2022.pirati.cz/

Stále je možnost se přihlásit na zasedání v Pardubicích na webové stránce:
cf2022.pirati.cz
/

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/newsletter.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 22:51 autor: vojtech.pikal