• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
 • @Koordinatori má oprávnění upravovat
 • @asistent strany má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Tato stránka je zatím jen odkladištěm myšlenek a poznámek. K přepsání do jednodušší a doufám i pochopitelnější formy dojde později.

Moderace příspěvků

Podněty k moderaci

Podnětem k moderaci je vždy nahlášení příspěvku prostřednictvím funkce „Ohlásit tento příspěvek“ (Vykřičník v trojúhelníku vpravo nahoře). Toto ohlášení může provést libovolný uživatel fóra, tedy i sám moderátor.

Kdy zasahovat

Moderace se slouží k umravnění diskutérů blokujících normální komunikaci ve vlákně či fóru. Platí, že v každém vlákně a fóru je „normální komunikace“ něco trošku jiného. Přesněji to vyplývá z pravidel daného fóra, prvního příspěvku vlákna, celkové atmosféry vlákna a obecných zvyklostí. Moderace se provádí vždy když je příspěvek zcela mimo téma nebo obsahuje: osobní útok, urážky jiných osob, rasistická nebo sexistická tvrzení.

Kdy nezasahovat

 • Moderátor nesmí zasahovat v případě že se ho moderovaný příspěvek přímo dotýká
 • V částech fóra s místní správou přenechává globální moderátor moderaci místním moderátorům. Může ji však provést pokud:
  • dochází k rychlému nárůstu potřeby moderace (např. pro potřeby potlačení exploze spamu)
  • místní moderátor nereaguje na požadavek déle než zhruba 6 týdnů (pro potřeby celkové údržby systému)
 • Podání v podatelně nemůže být moderován pro OT. Je na příslušném orgánu, aby podání vyhodnotil a odpověděl.

Druhy moderace

Neprovedení moderace

Pokud moderátor neshledá udaný důvod k moderaci jako dostatečný tak nahlášení smaže. Nahlašovatel je o tom informován, jestliže při hlášení zaškrtl že chce být upozorněn.

Pozmnáka

Pokud moderátor vyhodnotí, že příspěvek je velmi blízko neostré hranice pro moderaci, může o tom autora informovat poznámkou.

Napomenutí

Napomenutí je sdělení autorovi příspěvku že v něm něco překročilo pravidla. Používá se v případě mírného a ojedinělého překročení pravidel.

Varování

Varování je napomenutí se záznamem viditelným pro všechny moderátory. Záznam o varování je po týdnu automaticky smazán. Více varování může být důvodem k udělení BANu.

BAN

BAN je omezení přístupu uživateli k fóru na přístup pouze pro čtení. Uděluje ho vedoucí TO, v jeho nepřítomnosti pak výslovně jmenovaný zástupce (ve vláknu TO).

Postup provádění

 • U nahlášeného příspěvku použij odkaz „Zobrazit příspěvek“ pod příspěvkem a otevři jej do nového panelu. Zde zhodnoť situaci ve vláknu i samotný příspěvek - podívat se kdo si začal a jak, jestli útok vlastně nebyl vyprovokovaný a podobně.

Moderátor u nahlášeného příspěvku klikne na „Smazat hlášení“.

 1. U příspěvku, který je přes čáru se klikni na „Zobrazit příspěvek“ pod příspěvkem a otevři to do nového panelu.
 2. Na pravé straně příspěvku je „panel uživatele“ zde klikni na ikonku „SZ“ vlevo dole
 3. Otevře se okno se zprávou do které napiš informace o moderaci: druh moderace, vysvětlení, výstraha, udělení banu aj.
 4. Odešli autorovi, zavři panel ;)

- moderace příspěvku - taky „MOD“ - doplň své jméno + čas moderace + info o moderaci.

soukromou zprávu a dotyčný se upozorní, že to není v pořádku. Používá se u drobných, třeba i neúmyslných přestupků (slovní šťouchnutí, které nakonec vedlo k vlně flejmu, post mimo příslušné téma, reakce na nevhodném místě; např. be fóru oznámení apod.)

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.