• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zasedání celostátního fóra 2014 v Pardubicích

Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany. Celostátní fórum ve výlučné působnosti
  • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů,
  • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov,
  • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu,
  • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Základní informace

Předseda strany svolal zasedání celostátního fóra oznámením.

Den konání
18.1.2014
Čas jednání
10:00 až 19:00
Prezence
od 9:00
Místo konání
Pořad jednání
Organizátor
Miroslav Kmínek, koordinátor akce: tel.: 777 723 330 nebo 608 646 838
Workshop
Podle zájmu účastníků může být uspořádán v neděli v První Pirátské hospě. Některá témata už jsou navržena.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.