• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spisovna:2022:2:odsouzeni_fyzickych_trestu [19.09.2022 10:25]
martin.kucera odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Odsouzení fyzických trestů ====== 
  
----- dataentry spisy ---- 
-značka ​        : CF 8/​2022 ​          # Označení spisu, které mu přiřadila organizační složka 
-složka_page ​   : cf:start # Odkaz na úvodní stránku na webu, například rp:start 
-vyřizuje_page ​ : lide:Martin Kučera ​           # Jméno a příjmení člověka (bez titulů), který věc vyřizuje. 
-účastnícis ​    : ​               # Osoby nebo úřady, kterým zasíláte dopis nebo které ho zaslali nám. 
-agendys ​       : práva dětí ​                  # Agendy, kterých se věc týká, oddělujte čárkou. 
-založeno_dt ​   : 2022-2-9 ​   # Datum založení spisu ve formátu YY-MM-DD 
----- 
- 
-/*  
-   Po této poznámce vkládejte obsah spisu. ​ 
-   Spis by měl být psán tak, aby z něho jiný člověk pochopil, oč v dané věci jde. 
-   ​Soubory přikládejte ve všech formátech, ve kterých byly vytvořeny. ​ 
-*/ 
- 
-Jednání: https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=60347 
- 
-Hlasování:​ https://​helios.pirati.cz/​helios/​elections/​682d24e0-87ba-4e8d-8331-b7973da71864/​view 
- 
-Schválené usnesení: 
-> Celostátní fórum České pirátské strany 
-> A) konstatuje, že používání fyzických trestů při výchově dětí nemá pozitivní efekt, což je potvrzeno odborným konsenzem, 
-> B) upozorňuje,​ že legitimizace fyzických trestů může v konečném důsledku vést k nárůstu násilného chování ve společnosti,​ 
-> C) ukládá MRT Lidská práva působit aktivně při osvětě veřejnosti o výchovných postupech, které jsou v souladu s aktuálními znalostmi vývojové psychologie dětí. 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.