• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
program:internet [01.03.2021 14:51]
vojtech.pikal
program:internet [04.05.2022 23:50] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 16: Řádek 16:
 Na druhou stranu Pirátská strana prosadí koncept dobrovolné a bezplatné digitální identity každého občana, která mu na základě jeho rozhodnutí umožní z anonymity na Internetu vystoupit. **Digitální identita** (např. elektronický podpis nebo openID) usnadní jednání s úřady, podepisování petic, nakupování,​ online diskuse a umožní volby po Internetu. Na druhou stranu Pirátská strana prosadí koncept dobrovolné a bezplatné digitální identity každého občana, která mu na základě jeho rozhodnutí umožní z anonymity na Internetu vystoupit. **Digitální identita** (např. elektronický podpis nebo openID) usnadní jednání s úřady, podepisování petic, nakupování,​ online diskuse a umožní volby po Internetu.
  
-===== BOX:related ===== +{{page>:web:approved:rv&​nofooter}}
-==== Resortní tým ====  +
-  * Resortní tým [[https://​www.pirati.cz/​pripoj-se/​informatika/​|Informatika]] +
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​internet-f557/​|Fórum programového bodu]] +
- +
-==== Související dokumenty ==== +
-  * [[/​program/​dokumenty/​mezinarodni_smlouva_internet]]+
  
 +<hidden Štítek>​
 ---- dataentry program ---- ---- dataentry program ----
 příslušný_wiki ​ : [[https://​www.pirati.cz/​pripoj-se/​informatika/​|RT Informatika]] #resortní tým programově zodpovědný za dokument příslušný_wiki ​ : [[https://​www.pirati.cz/​pripoj-se/​informatika/​|RT Informatika]] #resortní tým programově zodpovědný za dokument
Řádek 29: Řádek 24:
 typs            : dlouhodobý bod, základní #typ programového dokumentu - např. základní, dlouhodobý bod, stanovisko, volební, společný volební typs            : dlouhodobý bod, základní #typ programového dokumentu - např. základní, dlouhodobý bod, stanovisko, volební, společný volební
 zkratka ​        : #zkratka, pod kterou se předpis cituje zkratka ​        : #zkratka, pod kterou se předpis cituje
-schváleno ​      : ​+schváleno ​      : ​22-12-2011
 zásadní ​        : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh zásadní ​        : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh
 stav            : platný # návrh; platný; zastaralý (pokud se jedná o dokument neaktuální,​ ale platný); zrušený ​ stav            : platný # návrh; platný; zastaralý (pokud se jedná o dokument neaktuální,​ ale platný); zrušený ​
 ---- ----
 +</​hidden>​
 +
 +===== BOX:related =====
 +==== Resortní tým ==== 
 +  * Resortní tým [[https://​www.pirati.cz/​pripoj-se/​informatika/​|Informatika]]
 +  * [[https://​forum.pirati.cz/​internet-f557/​|Fórum programového bodu]]
 +
 +==== Související dokumenty ====
 +  * [[/​program/​mezinarodni_smlouva_internet]]
 +
 +==== Legislativní informace ====
 +Republikový výbor **schválil** znění programového bodu v [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=578&​t=10285|jednání RV 17/2011]].
  
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/internet.1614610290.txt.gz · Poslední úprava: 01.03.2021 14:51 autor: vojtech.pikal