• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pirátské dvanáctero

„Program, který můžeme sdílet“
 1. Pirátství znamená informační otevřenost
  Překotný rozvoj technologií vyvolává změny, na které současné staré struktury nestačí reagovat. Nezvládnuté společenské důsledky rozvoje technologií vedly ke vzniku Pirátských stran. Prostředky Internetu jsme organicky začlenili do svého fungování. Umožňují informační otevřenost, transparentní účty a přímou demokracii. Použijeme je i pro řízení a kontrolu státu.
 2. Jasný záměr: Stát nesmí technologie zneužívat, ale využívat
  Pirátský program pro informační společnost řeší problémy, které staré struktury zvládnout neumějí nebo nechtějí. Vlády států musí přestat nové technologie zneužívat ke sledování lidí a údržbě starých monopolů, a začít je využívat ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu vzdělávání a účinnější ochraně soukromí.
 3. Lidé mají právo rozhodovat se na základě informací
  Zveřejněné informace jsou na rozdíl od věcí volně šiřitelné a jejich hodnota spočívá právě v tom, že je lze sdílet. Proto odmítáme umělé monopoly na informace, které stát lidem pod tlakem korporací vnucuje. Otevřený přístup k informacím umožňuje lepší rozhodování lidí. Pomocí přímé demokracie mohou svá rozhodnutí i prosadit.
 4. Informační otevřenost snižuje náklady, zvyšuje efektivitu a usnadňuje lidem život
  Vědecké články, kulturní díla, zákony, státní normy a jiná díla placená z veřejných prostředků chceme zpřístupnit všem na Internetu. Politické strany a jiné spolky placené z veřejných prostředků musí mít transparentní účet a účetnictví na Internetu.
 5. Otevíráme vládu a zveřejňujeme informace
  Piráti otevírají vládu veřejnosti a zveřejňují všechny informace, na které má veřejnost právo. Piráti skoncují s tajným vyjednáváním veřejných záležitostí. Informace mají úřady zveřejňovat přehledně a uceleně na Internetu, aniž by se jich občan dožadoval.
 6. Internet je naše moře
  Vlády se o rozvoj Internetu nijak nezajímaly. Proto zůstal Internet svobodný. Když státy vidí mocenský potenciál Internetu, začínají pod různými záminkami svobodu omezovat. Piráti ubrání svobodu Internetu a nedopustí odpojování od Internetu a blokování. Svobodný Internet přinese nová pracovní místa, ekonomický rozvoj a prosperitu.
 7. Internet nezná hranice
  Hlásíme se k celosvětovému Pirátskému hnutí. Naše společné úsilí o svobodu informací stojí nad pravicí a levicí a odmítáme diskriminaci kvůli rase, národnosti, pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo užívání svobodného software.
 8. Výzkum a zdraví místo monopolu na léky
  Patenty a další omezení na léčiva zavádějí umělé monopoly a zdražují léky, aniž by podněcovaly inovace. Podporujeme výzkum nových léčiv pro všechny, ale trváme i na možnosti tradiční léčby bylinami. Místo farmaceutického monopolu navrhujeme svobodný výběr léčebné metody a větší podporu výzkumu.
 9. Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet informace
  Přirozené právo veřejnosti sdílet informace nelze srovnávat s domnělým právem zábavního průmyslu zneužívat zastaralý obchodní model. V právním státě nelze příjmy konkrétní zájmové skupiny garantovat zvláštním zákonem. Sdílení informací je základním lidským právem a lze jej omezit, jen pokud to prospěje veřejnosti rozšířením výběru a zlepšením dostupnosti.
 10. „Ochrana autorských práv“ je termín propagandy zábavního průmyslu
  Správné označení je kopírovací monopol. Takzvaný autorský zákon chrání vydavatele a výrobce, nikoliv autory a umělce. Pro podporu nové tvorby a veřejné dostupnosti informací je třeba remixování a nekomerční kopírování povolit okamžitě a komerční kopírovací monopol zkrátit na 5 až 10 let od zveřejnění. Realita je jasná: Sdílení nelze zastavit.
 11. Velkému Bratrovi nasadíme pásku přes oko – nebo raději přes obě oči
  Vynucení mocenského monopolu znamená neustálé šmírování, skladování neuvěřitelného objemu cizí komunikace a prolomení telekomunikačního tajemství. Všechny informační systémy musí ctít lidské soukromí a nakládat s osobními údaji člověka jen s jeho souhlasem. Místo výmluv na soukromí v případě veřejných záležitostí se politika musí zaměřit na skutečnou ochranu soukromí člověka.
 12. Každý Pirát je vysílač
  Piráty jsou dnes školy, univerzity, uživatelé Internetu a umělci zpívající vlastní písně. Pirátská strana stojí za svou komunitou, dává dohromady společná stanoviska a usiluje o jejich politické prosazení. Každý musí mít právo informace šířit.

Štítek

Štítek

původce:
Republikový výbor
typ:
základní
zásadní:
ne
stav:
zastaralý
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/dvanactero.txt · Poslední úprava: 04.03.2021 16:19 autor: petr.vileta