• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Ing. Ladislav Koubek

ladislav_koubek.jpg

Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od října 2017, aktivně se podílí na činnosti Místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany. V říjnu 2018 byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 10. V listopadu 2018 byl zvolen do předsednictva Pirate Parties International, organizace sdružující pirátské strany z celého světa. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. V současnosti působí jako poradce Poslaneckého klubu Pirátů pro oblast e-governmentu.

Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie, a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci s nejchudšími zeměmi světa a humanitární pomoc v konflikty zasažených oblastech, prevenci konfliktů skrze metody restorativní justice a udržitelný socio-ekonomický rozvoj vytvářející pracovní místa bez negativního vlivu na životní prostředí.

Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku (2007-8), na Šalamounových ostrovech (2010-2012) a v Afghánistánu (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014). V syrském Damašku pracoval jako dobrovolník během letní války Izraele s Libanonem (2006).

Kromě práce pro mezinárodní organizace v oblasti mezinárodních vztahů rovněž působil v české státní správě. V České rozvojové agentuře pracoval na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem, kam často jezdil jednat na mezivládní úrovni. Pro Evropskou komisi (GŘ Mezinárodní spolupráce a rozvoj) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň Evropské komise „Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil Národní centrum Europass či v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt transformace systému odborného vzdělávání v Libyi.

Ve Fondu dalšího vzdělávání pod Ministerstvem práce a sociálních věcí koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci „Agendy 2030“ OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 pracoval jako manažer Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky, pasivně ovládá ruštinu a má základy francouzštiny a arabštiny.

Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.

Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.

KONTAKT: ladislav.koubek<zavin>pirati.cz

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/koubek/

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1542495287.txt.gz · Poslední úprava: 17.11.2018 22:54 autor: Ladislav.Koubek