• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Ing. Ladislav Koubek

ladislav_koubek.jpg

Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem Pirátské strany od září 2017, aktivně se podílí na činnosti místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany.

Vystudoval magisterská studia na VŠE v Praze (2006) v hlavní specializaci Informační systémy. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů.

Při svém mezinárodním působení se specializuje na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, a skrze zaměření na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí OSN (MDGs), resp. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), se zabývá především následujícími oblastmi: udržitelný rozvoj (Sustainable Development), boj s chudobou (Poverty Reduction), demokratické vládnutí (Democratic Governance), vláda práva (Rule of Law), prevence a mitigace konfliktů (Conflict Prevention and Reconciliation).

Pracoval pro Organizaci spojených národů (UNDP) v Mongolsku na ekonomicky zaměřených projektech (2007-2008). Pro UNDP na Šalamounových ostrovech v Pacifiku vedl jako manažer projekt mezinárodní podpory celonárodnímu usmíření po ozbrojeném konfliktu dvou etnik (2010-2012). V OSN se dále podílel na řízení „Common Humanitarian Fund“ v UN OCHA Afghánistán, tj. agentuře OSN která koordinuje poskytování humanitární pomoci všech národních i mezinárodních aktérů (2017).

V České rozvojové agentuře (MZV ČR) pracoval na přípravě a realizaci projektů dvoustranné rozvojové spolupráce s vládami Mongolska, Kosova a Palestinskou autonomií, kde také řídil realizaci českých projektů podporující na Západním břehu infrastrukturu, zaměstnanost a bezpečnost (2008-2010). Pro Ministerstvo zahraničí v roli národního koordinátora řídil v ČR iniciativu Evropské komise (DG DEVCO) „Evropský rok pro rozvoj“ informující české občany o významu a výsledcích české a evropské rozvojové a humanitární pomoci (2015).

Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil centrum Europass a další celoevropské iniciativy v oblasti vzdělávání, na kterých spolupracoval s Evropskou komisí (DG EAC). Zastupoval ČR v UNESCO-UNEVOC a v konsorciu s British Council vyhrál tendr na modernizaci systému odborného vzdělávání v Libyi. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia organizace v oblasti dalšího vzdělávání. Jako expert na udržitelný rozvoj se na Úřadu vlády podílel na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, která v ČR lokalizuje agendu OSN „Cíle udržitelného rozvoje“.

Českou republiku reprezentoval ve volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a Moldavsku (2014). Pořádal vzdělávací a fundraisingové akce po zemětřesení v Pákistánu (2005), a dále působil jako dobrovolník v Sýrii během konfliktu Izraele s Libanonem (2006).

Působil v Poslanecké sněmovně jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka.

Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém managementu PRINCE2. Vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň „Tajné“.

Hovoří plynně anglicky, domluví se španělsky a německy, má pasivní znalost ruštiny a základy arabštiny.

Vychovává tři děti – dva kluky (*2010, *2015) a holčičku (*2012) – které jsou hlavním důvodem, proč se stále častěji angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.

Rád fotografuje, nezávisle cestuje (především Blízký a Střední Východ, Asie a Jižní Amerika) a miluje trekking ve vysokých horách.

KONTAKT: ladislav.koubek<zavin>pirati.cz

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1522581503.txt.gz · Poslední úprava: 01.04.2018 11:18 autor: Ladislav.Koubek