• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:jan_widerlechner [13.01.2022 19:46]
alice.hamalova odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Jan Widerlechner ====== 
-{{ :​regiony:​vysocina:​jan_widerl.jpg?​nolink&​300|}} 
  
-Sledujte na [[http://​twitter.com/​Weless|twitteru]] 
- 
-**Jan Widerlechner** je předseda krajského sdružení Vysočina. Narodil se 10. 5. 1984 v Jihlavě, kde od svého narození žije. Po dokončení střední školy se zaměřením na právo složil státní zkoušku z anglického jazyka. 
- 
-Poté vystřídal několik zaměstnání týkajících se zejména elektroniky. Ta je spolu s aikidem jeho zálibou. V současnosti působí v oboru financí. 
- 
-Členem strany se stal v dubnu 2010.  
-Předsedou kraje byl od června 2011 do prosince 2012. Je rovněž členem vnitrostranické volební komise. 
- 
- 
-=== Kontakty === 
-  Email/​jabber:​ jan.widerlechner@pirati.cz 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.