• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Kontakt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kontakt [05.09.2018 10:44]
Martin.Kucera
kontakt [26.04.2020 12:25] (aktuální)
petr.vileta ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 64: Řádek 64:
 ==== Další kontakty ==== ==== Další kontakty ====
 Další osoby naleznete na stránce [[/​lidé/​]]. \\ Další osoby naleznete na stránce [[/​lidé/​]]. \\
-Setkat se s námi můžete v některém z [[/​mista/​start|Pirátských míst]] nebo [[https://​kalendar.pirati.cz|pirátské akci]].\\ Obrátit na můžete své [[/regiony/|oblastní sdružení]],​ [[zastupitele|zastupitele]] nebo [[koordinatori|krajské koordinátory]]. \\+Setkat se s námi můžete v některém z [[/​mista/​start|Pirátských míst]] nebo [[https://​kalendar.pirati.cz|pirátské akci]].\\ Obrátit na můžete své [[regiony:list2|oblastní sdružení]],​ [[zastupitele|zastupitele]] nebo [[koordinatori|krajské koordinátory]]. \\
 Pro pomoc a radu v odborných otázkách kopírovacího monopolu či jiných se obracejte na [[https://​forum.pirati.cz/​piratska-poradna-f285/​|Pirátskou poradnu]] na fóru. Pro pomoc a radu v odborných otázkách kopírovacího monopolu či jiných se obracejte na [[https://​forum.pirati.cz/​piratska-poradna-f285/​|Pirátskou poradnu]] na fóru.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.