• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ao:volby:volba_kom [21.03.2013 08:03] (aktuální)
Michal Wagner vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Komunální volby: Návod pro voliče ======
 +Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle metody volebního dělitele s uzavírací klauzulí 5 % a jejich výsledky odpovídají přibližně poměrnému systému. Uplatňuje se v nich panašování,​ to znamená možnost volit i kandidáty z listin jiných volebních stran.
  
 +Pirátskou kandidátku podpoříte nejvíce tím, že zaškrtnete jen čtvereček volební strany nebo rámečky u jejích kandidátů až do voleného počtu zastupitelů,​ protože jen takové hlasy se počítají při vyřazování kandidátních listin kvůli uzavírací klauzuli 5 %. 
 +
 +===== Jak vyplnit hlasovací lístek? =====
 +
 +{{ :​ao:​listek.jpg?​300|Hlasovací lístek ve volbách do zastupitelstva obcí}} Volený počet zastupitelů v obci je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (viz obrázek vpravo). V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
 +
 +  * **Označit jednu volební stranu** křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím je dán hlas volenému počtu kandidátů této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
 +  * **Označit volené kandidáty** v rámečcích před jejich jmény křížkem. Označení kandidáti mohou být z kterékoli volební strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout volený počet zastupitelů.
 +  * **Kombinovat oba způsoby** tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty od //jiných// volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,​ kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů. ​
 +
 +//​Příklad//:​ Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. ​
 +
 +===== Neplatnost hlasu =====
 +Hlas voliče je neplatný, jestliže
 +  * neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 +  * označil více než jednu volební stranu,
 +  * označil více kandidátů než volený počet zastupitelů bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
 +  * hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 +  * hlasovací lístek je přetržen,
 +  * úřední obálka obsahuje několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
 +
 +Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem a současně jsou označeni kandidáti této volební strany, k označení kandidátů se nepřihlíží.
 +
 +Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud
 +jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího
 +lístku se nepřihlíží.
 +
 +===== Jak se hlasy sčítají a kdo bude zvolen? =====
 +
 +{{ :​ao:​volby2006.jpg?​300|Volby do zastupitelstva obce Hroznová Lhota v roce 2006}} Zjišťování výsledků probíhá následujícím postupem (viz obrázek):
 +  - **Stanovení počtu hlasů pro každou kandidátní listinu**. Počet hlasů pro jednotlivého kandidáta se stanoví jako součet křížků před jeho jménem a hlasů, které na něho zbyly ze zaškrtnutí celé kandidátní listiny. Součet počtů hlasů pro jednotlivé kandidáty volební strany tvoří počet hlasů pro kandidátní listinu (na obrázku v červených čtvercích).
 +  - **Uzavírací klauzule**. Vyřadí se kandidátní listiny, které dostaly méně než 5 % hlasů, k takovým kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se dále nepřihlíží.
 +  - **D'​Hondtova metoda**. Celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a tak dále až po počet kandidátů na kandidátní listině. Takto vypočtené podíly se nazývají volební dělitele (na obrázku ve sloupcích vedle kandidátů). Volební dělitele ze všech kandidátních listin se seřadí a kandidátní listina získá za každý podíl obsažený v řadě volebních čísel jeden mandát.
 +  - **Rozdělení mandátů mezi kandidáty na jedné listině**. Mandáty mezi kandidáty jedné volební strany se rozdělí podle pořadí na kandidátní listině s výjimkou těch kandidátů,​ kteří získali více než 10 % než průměrný počet hlasů kandidáta na této kandidátní listině. Tito kandidáti se seřadí podle počtu hlasů a přesunou se na začátek kandidátní listiny. To znamená, že pořadí na kandidátní listině určují hlavně hlasy od voličů jiných volebních stran. ​
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.