• @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zasedání celostátního fóra 2014 v Praze

Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany. Celostátní fórum ve výlučné působnosti
  • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů,
  • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov,
  • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu,
  • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Základní informace

Místopředsedkyně strany Jana Michailidu svolala zasedání celostátního fóra oznámením.

Den konání
2. 8. 2014
Čas jednání
10:00 až 19:00
Prezence
od 9:00
Místo konání
Pořad jednání
Program jednání
Organizátor
Workshopy
Podle zájmu účastníků budou uspořádány v neděli v Pirátském centru, Řehořova 19, Praha 3.
Preparty
Neformální setkání Pirátů a příznivců v pátek večer v pizzerii Manna v Urxově ulici v Praze-Karlíně. Začátek kolem 19:00
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.