• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zo:priority [03.05.2013 20:51]
Petr Kopac
zo:priority [29.05.2018 14:33] (aktuální)
Marketa.Gregorova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Priority zahraničního odboru ====== ====== Priority zahraničního odboru ======
  
-Na této stránce ​jsou shrnuty ​priority zahraničního odboru ​definované vedoucím ZO pro období ​od 1. 1. 2013 do dne konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Všechny zde výjmenované priority by měly směřovat k naplnění vize, která je uvedena níže, a měly by být alespoň krátce podepřeny argumenty.+Na této stránce ​můžete nalézt ​priority zahraničního odboru, platné ​od **května 2018**.
  
 +== Priorita č. 1: Společný pirátský program pro Eurovolby 2019 ==
 +Do podzimu 2018 bude vytvořen Společný evropský program pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 (CEEP), spolu s Povolební strategií. Obojí bude schváleno republikovým výborem.
  
-===== Cíle zahraničního odboru =====+== Priorita č. 2: Pomoc zahraničním pirátským stranám ​==  
 +Podpora pirátských hnutí a stran v zahraničí, s primárním zaměřením na Slovenskou pirátskou stranu a její registraci, aby se mohla účastnit eurovoleb 2019; udržování dobrých vztahů v rámci regionu (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko).
  
-  ​- Vytvořit společný program pro eurovolby (Flagship) +== Priorita č. 3: Medializace Pirátů ve světě se zaměřením na Evropskou pirátskou stranu == 
-  - Získat funkční kontakty na ostatní Pirátské strany (Flagship) +Zlepšení PR a medializace pirátského hnutí po celém světě, s využitím pozice v mediální skupině předsednictva PP-EU a jejích využitelných kanálů.  
-  - Pomáhat ostatním Pirátským stranám (Flagship)+ 
 +===== Bývalé priority ===== 
 + 
 +=== Cíle zahraničního odboru platné od 1. srpna 2014 do května 2018 === 
 + 
 +  - Kooperace s kanceláří europoslankyně Julie Reda v rozmezí celé agendy, dle našich kapacitních i odborných možností. 
 +  - Zaměření Flagshipu na pirátské strany v zemích sousedních a centrální Evropě, s tendencí prohlubování spíše než rozšiřování vazeb. 
 +  - Tvorba funkčního Mirroru s důrazem na komunikaci směrem dovnitř strany. 
 + 
 +=== Cíle zahraničního odboru 1. 1. 2013 do dne konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 === 
 +{{ /​zo/​planning_mm2013.png?​400| Myšlenková mapa zahraničního odboru - organizace 2013}} 
 +  ​- Vytvořit společný program pro eurovolby ([[/​zo/​flagship/​start|Flagship]]
 +  - Získat funkční kontakty na ostatní Pirátské strany ([[/​zo/​flagship/​start|Flagship]]
 +  - Pomáhat ostatním Pirátským stranám ([[/​zo/​flagship/​start|Flagship]])
     * Přednostně novým     * Přednostně novým
-  - Vytvářet obraz mezinárodního hnutí (MirrorBabel)+  - Vytvářet obraz mezinárodního hnutí ([[/​zo/​mirror|Mirror]] & [[/​zo/​babel|Babel]])
     * Podobná kampaň ve více zemích ​     * Podobná kampaň ve více zemích ​
 +
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.