• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:uppsaladeclaration [07.03.2011 21:06]
Jakub Michalek
zo:docs:uppsaladeclaration [29.07.2013 23:15] (aktuální)
Petr Vileta
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Uppsalská deklarace====== ======Uppsalská deklarace======
  
-<​markdown>​ 
  
 **Uppsalská deklarace** neboli Deklarace evropských pirátských stran o základní platformě pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 **Uppsalská deklarace** neboli Deklarace evropských pirátských stran o základní platformě pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009
  
-Kopírovací monopol +===== Kopírovací monopol ​=====
--------------------------- +
 Kopírovací monopol výrazným způsobem ztratil kontakt se světem dnešní kultury. Vyvinula se z něj překážka pro kreativitu, zejména pak amatérskou. Potřebujeme aspoň tyto změny kopírovacího zákona: Kopírovací monopol výrazným způsobem ztratil kontakt se světem dnešní kultury. Vyvinula se z něj překážka pro kreativitu, zejména pak amatérskou. Potřebujeme aspoň tyto změny kopírovacího zákona:
  
-  * *Kopírovací monopol se týká jen obchodu*+  ​**Kopírovací monopol se týká jen obchodu** <WRAP round box hi>​Kopírovací monopol reguluje pouze obchodní činnost. (Místní zákony obvykle dostatečně přesně definují, co se rozumí „obchodní činnost“). Nekomerční činnost nesmí být regulována kopírovacím zákonem.</​WRAP>​
  
-    ​Kopírovací monopol ​reguluje pouze obchodní ​činnost. (Místní zákony obvykle dostatečně přesně definují, co se rozumí „obchodní činnost“)Nekomerční činnost nesmí být regulována kopírovacím zákonem.+  * **Výrazné zkrácení lhůty, po kterou jsou kopírovací práva vyhrazena** <WRAP round box hi>Kopírovací monopol ​je časově omezený obchodní monopol, který pozbyde platnosti během života jediné generacePřesné ​časové vymezení je ponecháno na každé Pirátské straně.</​WRAP>​
  
-  * *Výrazné zkrácení lhůtypo kterou jsou kopírovací práva vyhrazena*+  * **Žádné zdanění hardwaru nebo medií** <WRAP round box hi>​Nejsou dovoleny žádné poplatky zdaňující kopírování. Existuje však možnost vládních stipendií nebo podobných příspěvků, které však nemají charakter kompenzace. Takováto zjevně jednostranná forma vylučuje zájmy třetích stran a nevytváří žádné implicitní právo pro lobby hudebního průmyslu, na základě které by mohla rozhodovat, kdo takové příspěvky má nebo nemá dostávat.</​WRAP>​
  
-    ​Kopírovací ​monopol je časově omezený obchodní monopolkterý pozbyde platnosti během života jediné generace. Přesné časové vymezení je ponecháno na každé Pirátské straně.+  * **Kopírovací ​zákon píše parlamentne lobby** <WRAP round box hi>​Jakékoliv technické prostředky, které spotřebitelům znemožňují konzumaci kultury – tzv. DRM technologie – jsou nezákonné.</​WRAP>​
  
-  * *Žádné zdanění hardwaru nebo medií* +  * **Odvozená díla jsou vždy povolena** <WRAP round box hi>Namísto automatického zákazu tvorby odvozených děl kromě nejasně definovaných výjimek v rámci užití v dobré víře bude v našem kopírovacím zákoně tvorba odvozených děl vždy dovolena (díla nebudou chráněna původním copyrightem) s výjimkami, které budou v zákoně jednoznačně definovány bez možnosti různých interpretací (např. „doslovný překlad knihy“).</​WRAP>​
- +
-    Nejsou dovoleny žádné poplatky zdaňující kopírování. Existuje však možnost vládních stipendií nebo podobných příspěvků,​ které však nemají charakter kompenzace. Takováto zjevně jednostranná forma vylučuje zájmy třetích stran a nevytváří žádné implicitní právo pro lobby hudebního průmyslu, na základě které by mohla rozhodovat, kdo takové příspěvky má nebo nemá dostávat. +
- +
-  * *Kopírovací zákon píše parlament, ne lobby* +
- +
-    Jakékoliv technické prostředky,​ které spotřebitelům znemožňují konzumaci kultury – tzv. DRM technologie – jsou nezákonné. +
- +
-  ​* *Odvozená díla jsou vždy povolena* +
- +
-    ​Namísto automatického zákazu tvorby odvozených děl kromě nejasně definovaných výjimek v rámci užití v dobré víře bude v našem kopírovacím zákoně tvorba odvozených děl vždy dovolena (díla nebudou chráněna původním copyrightem) s výjimkami, které budou v zákoně jednoznačně definovány bez možnosti různých interpretací (např. „doslovný překlad knihy“). +
- +
-Patenty +
--------+
  
 +===== Patenty =====
 Z dnešního patentového systému se zcela vytratila původní myšlenka a vyvinulo se z něj něco, co v mnoha oblastech škodí vývoji, inovacím a ekonomickému růstu. Z dnešního patentového systému se zcela vytratila původní myšlenka a vyvinulo se z něj něco, co v mnoha oblastech škodí vývoji, inovacím a ekonomickému růstu.
  
Řádek 41: Řádek 26:
 Patenty na život (vč. patentů na semena rostlin a geny) a softwarové patenty nebudou povoleny. Patenty na život (vč. patentů na semena rostlin a geny) a softwarové patenty nebudou povoleny.
  
-Občanská práva +===== Občanská práva ​=====
--------------- +
 Evropská unie a členské státy by měly být věrné nejvyšším principům demokracie. Proto by měly být vždy respektovány principy jako transparentní vláda, rychlé a spravedlivé soudy a svoboda slova. V současnosti je klíčové zachování zákonné ochrany občanů před svévolnými kroky úřední moci. Evropská unie hraje důležitou roli v objasňování případů porušování občanských práv v členských zemích. Evropská unie a členské státy by měly být věrné nejvyšším principům demokracie. Proto by měly být vždy respektovány principy jako transparentní vláda, rychlé a spravedlivé soudy a svoboda slova. V současnosti je klíčové zachování zákonné ochrany občanů před svévolnými kroky úřední moci. Evropská unie hraje důležitou roli v objasňování případů porušování občanských práv v členských zemích.
  
 Demokratická společnost vyžaduje sledovanou vládu a nesledované občany. Občané by měli mít možnost se svobodně shromažďovat k formulaci a vyjádření svých názorů beze strachu před stálým dohledem vlády. Aby se tento princip rozšířil do informační společnosti,​ musí se rozšířit právo na anonymitu v komunikaci. Právo listovního,​ resp. informačního tajemství musí pokrývat i veškerou digitální komunikaci. Demokratická společnost vyžaduje sledovanou vládu a nesledované občany. Občané by měli mít možnost se svobodně shromažďovat k formulaci a vyjádření svých názorů beze strachu před stálým dohledem vlády. Aby se tento princip rozšířil do informační společnosti,​ musí se rozšířit právo na anonymitu v komunikaci. Právo listovního,​ resp. informačního tajemství musí pokrývat i veškerou digitální komunikaci.
  
-Volební strategie +===== Volební strategie ​=====
------------------ +
 Šéfové evropských stran se shodují na tom, že omezené zdroje nově vznikajících kandidujících politických stran musí být zaměřeny na dobře vymezenou skupinu voličů. Statistická data prozrazují,​ že volební účast prvovoličů se za posledních 15 let snížila na polovinu. Také říká, že naše věc má oporu především v lidech mezi 18 až 30 lety. Data byla získána demografickým průzkumem mezi členy. Šéfové evropských stran se shodují na tom, že omezené zdroje nově vznikajících kandidujících politických stran musí být zaměřeny na dobře vymezenou skupinu voličů. Statistická data prozrazují,​ že volební účast prvovoličů se za posledních 15 let snížila na polovinu. Také říká, že naše věc má oporu především v lidech mezi 18 až 30 lety. Data byla získána demografickým průzkumem mezi členy.
  
Řádek 61: Řádek 42:
 Abychom toho dosáhli, musíme příznivce motivovat, dodat jim důvěru, důvěryhodnost,​ řečnické a pokud možno i politické materiály, které mohou předávat dál. To je logistická výzva, kterou musí přijmout každá pirátská strana. Abychom toho dosáhli, musíme příznivce motivovat, dodat jim důvěru, důvěryhodnost,​ řečnické a pokud možno i politické materiály, které mohou předávat dál. To je logistická výzva, kterou musí přijmout každá pirátská strana.
  
-Strategie v Evropském parlamentu +===== Strategie v Evropském parlamentu ​=====
--------------------------------- +
 V Evropském parlamentu jsou skupiny politických stran, které jsou klíčové k získání vlivu. Jakmile budeme zvoleni, budeme diskutovat s těmi skupinami, které by mohly mít zájem, abychom zjistili, která je k našim cílům nejblíže a do té se přidáme. V Evropském parlamentu jsou skupiny politických stran, které jsou klíčové k získání vlivu. Jakmile budeme zvoleni, budeme diskutovat s těmi skupinami, které by mohly mít zájem, abychom zjistili, která je k našim cílům nejblíže a do té se přidáme.
  
Řádek 74: Řádek 53:
 Během naší práce na různých problémech v EU budeme mít na paměti principy, které považujeme za komety, které by měly vést i samotnou EU: Během naší práce na různých problémech v EU budeme mít na paměti principy, které považujeme za komety, které by měly vést i samotnou EU:
  
-  * *Subsidiarita* +  ​**Subsidiarita** <WRAP round box hi>Rozhodnutí nutno činit tak blízko občanů, jak je to jen možné. EU by se měla věnovat pouze problémům,​ které si jednotlivé členské státy nemohou vyřešit samy.</​WRAP>​
- +
-     Rozhodnutí nutno činit tak blízko občanů, jak je to jen možné. EU by se měla věnovat pouze problémům,​ které si jednotlivé členské státy nemohou vyřešit samy.  +
- +
-  * *Transparentnost* +
- +
-    Rozhodovací proces současné EU funguje způsobem, který velmi ztěžuje jak sdělovacím prostředkům,​ tak občanům sledovat, co se děje a podílet se na diskusi. To se musí zlepšit. Potřebujeme zapracovat na otevřenosti a transparentnosti. +
- +
-  * *Odpovědnost* +
- +
-    Evropský Parlament je jedinou institucí v Bruselu, kterou volí přímo voliči. Měla by se posílit role Parlamentu, aby se moc přesunula z kuloárů do otevřeného prostranství.+
  
-</markdown>+  * **Transparentnost** <WRAP round box hi>​Rozhodovací proces současné EU funguje způsobem, který velmi ztěžuje jak sdělovacím prostředkům,​ tak občanům sledovat, co se děje a podílet se na diskusi. To se musí zlepšit. Potřebujeme zapracovat na otevřenosti a transparentnosti.</WRAP>
  
 +  * **Odpovědnost** <WRAP round box hi>​Evropský Parlament je jedinou institucí v Bruselu, kterou volí přímo voliči. Měla by se posílit role Parlamentu, aby se moc přesunula z kuloárů do otevřeného prostranství.</​WRAP>​
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.