• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:publicdomain [19.02.2010 15:49]
Jakub Michalek
zo:docs:publicdomain [19.02.2010 15:49] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 61: Řádek 61:
   - **Instituce spravující kulturní dědictví by měly převzít úlohu účinného označování a údržby volné tvorby.** Neziskovým organizacím spravujícím kulturní dědictví byla po staletí svěřena údržba našeho společného vědění a kultury. Jako součást této úlohy také musejí zajistit, aby volná díla zůstala dostupná celé společnosti,​ pomocí značkování,​ údržby a zajištění jejich volné dostupnosti.   - **Instituce spravující kulturní dědictví by měly převzít úlohu účinného označování a údržby volné tvorby.** Neziskovým organizacím spravujícím kulturní dědictví byla po staletí svěřena údržba našeho společného vědění a kultury. Jako součást této úlohy také musejí zajistit, aby volná díla zůstala dostupná celé společnosti,​ pomocí značkování,​ údržby a zajištění jejich volné dostupnosti.
   - **Žádné právní překážky nesmí bránit dobrovolnému sdílení tvorby ani prohlášení díla za volné dílo.** Obojí znamenají legitimní výkon výlučných práv udělených autorským zákonem a obojí jsou rozhodující pro zajištění dostupnosti základních kulturních statků a vědění a pro respektování přání autorů.   - **Žádné právní překážky nesmí bránit dobrovolnému sdílení tvorby ani prohlášení díla za volné dílo.** Obojí znamenají legitimní výkon výlučných práv udělených autorským zákonem a obojí jsou rozhodující pro zajištění dostupnosti základních kulturních statků a vědění a pro respektování přání autorů.
-  - **Nekomerční užití chráněných děl pro osobní potřebu musí být obecně dovoleno, k čemuž se musí prozkoumat alternativní způsoby odměny autorů.** Pro osobní vývoj každého jedince je sice nezbytné, aby mohl nekomerčně a pro svou +  - **Nekomerční užití chráněných děl pro osobní potřebu musí být obecně dovoleno, k čemuž se musí prozkoumat alternativní způsoby odměny autorů.** Pro osobní vývoj každého jedince je sice nezbytné, aby mohl nekomerčně a pro svou potřebu díla užívat, je ale také neméně důležité,​ aby zavádění nových omezení a výjimek z autorského zákona a přehodnocování starých bralo v úvahu i postavení autora.
-potřebu díla užívat, je ale také neméně důležité,​ aby zavádění nových omezení a výjimek z autorského zákona a přehodnocování starých bralo v úvahu i postavení autora.+
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.