• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_7_2015 [20.01.2016 22:59] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 7/2015 Transparency of the Public Sector ====
  
 +
 +The public sector, including private entities carrying out work on behalf of a public body, must be transparent. Pirates believe that it is a fundamental right of citizens to inspect, without the need for any specific justification,​ all contracts or financial benefits related to the delivery of public sector or government projects and services.
 +
 +Pirates advocate for general and comprehensive legislation to protect persons who expose issues that are in the public interest, such as cases of corruption, insider trading, or ethics or human rights violations (“whistle-blowers”).
 +
 +==== PPI GA 7/2015 Transparentnost veřejného sektoru ====
 +
 +
 +Veřejný sektor, včetně soukromých subjektů, které vykonávají činost jménem orgánu veřejné moci, musí být transparentní. Piráti věří, že se jedná o základní právo občanů nahlédnout,​ bez nutnosti konkrétního zdůvodnění,​ na všechny smlouvy nebo finanční výhody spojené s dodávkou veřejného sektoru nebo vládních projektů a služeb.
 +
 +Piráti obhajují obecné a komplexní předpisy na ochranu osob, které odhalují problémy, které jsou ve veřejném zájmu, jako jsou příklady korupce, zneužití důvěryhodných informací, etice či porušování lidských práv ("​whistlebloweři"​)
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.