• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_6b_2015 [20.01.2016 22:56] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 6b/2015 No to TTIP ====
  
 +The Assembly of Members of Pirate Parties International Strictly oppose international treaties enforcing broken monopolies hindering developing countries or human rights and freedoms. Thus, we
 +
 +  * Strictly oppose TTIP
 +  * Support the protest movement all over the world
 +  * Urge the European Parliament and both houses of the U.S. Congress not to consent to TTIP
 +  * Call for ex-ante and ex-post human rights impact assessments to be conducted for every trade agreement.
 +
 +
 +==== PPI GA 6b/2015 Ne TTIP ====
 +
 +Shromáždění členů Pirátské internacionály je striktně proti mezinárodním smlouvám prosazujících nefunkční monopoly, které brání rozvojovým zemím nebo poškozují lidská práva a svobody. Proto :
 +
 +
 +  * jsme striktně proti TTIP
 +  * podporujeme protestní hnutí po celém světě
 +  * vyzýváme Evropský parlament a obě komory amerického kongresu, aby nesouhlasili s TTIP
 +  * vyzýváme k hodnocení očekávaných a dodatečných dopadů na lidská práva, která mají být provedena s každou obchodní dohodou
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.