• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_4_2015 [20.01.2016 22:51] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 4/2015 Basic Income ====
 +
 +
 +Pirates see labor not just as a tradeable commodity, but also as a person'​s individual achievement. Respect for human dignity therefore commands that each person can decide freely which occupation he or she wishes to pursue and which job to take, but also that such services be adequately compensated.
 +
 +Thanks to technological development it is no longer necessary that each monotonous, senseless or even dangerous task be performed by humans. We welcome and wish to promote this significant advance. Hence we consider the goal of absolute full employment as outdated and not socially desirable. Instead, we want to achieve that all people receive their adequate share of the general wealth; to this end, we will consider the introduction of a basic income guarantee.
 +
 +==== PPI GA 4/2015 Základní příjem ====
 +
 +Piráti nevidí práci jen jako obchodovatelnou komoditu, ale také jako osobní úspěch jedince. Respekt k lidské důstojnosti tudíž nařizuje, aby se každá osoba mohla vyjadřovat svévolně k tomu, jaké povolání si přeje vykonávat a jakou práci vzít, ale také, že za odvedenou práci musí být adekvátní kompenzace.
 +
 +Díky technickému rozvoji už není třeba, aby každá monotónní,​ nesmyslná nebo dokonce nebezpečná práce byla vykonávána lidmi. My tento pokrok vítáme a přejeme si ho podpořit. Proto považujeme cíl dosažení stoprocentní zaměstnanosti za zastaralý a společensky nežádoucí. Namísto toho chceme dosáhnout toho, aby všichni lidé dostávali adekvátní podíl na všeobecném bohatství. Za tímto účelem zvažujeme zavedení záruky základního příjmu.
 +
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.