• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:internetfreedom [23.09.2012 23:52]
Jakub Michalek [Deklarace]
zo:docs:internetfreedom [24.09.2012 09:27] (aktuální)
next_ghost Revert chybné korektury
Řádek 14: Řádek 14:
 Diskutujme o těchto principech -- souhlaste s nimi, rozporujte je, Diskutujme o těchto principech -- souhlaste s nimi, rozporujte je,
 debatujte o nich, překládejte je, přijměte je za své a rozšiřte diskuzi se debatujte o nich, překládejte je, přijměte je za své a rozšiřte diskuzi se
-svou komunitou -- jak to jen Internet ​dokáže.+svou komunitou -- jak to dokáže ​umožnit jen Internet.
  
 Pomozte nám udržet Internet svobodný a otevřený. Pomozte nám udržet Internet svobodný a otevřený.
Řádek 30: Řádek 30:
   * **Otevřenost**:​ Udržujte Internet jako otevřenou síť, na které se každý může svobodně připojit, komunikovat,​ psát, číst, dívat se, mluvit, poslouchat, učit se, tvořit a inovovat.   * **Otevřenost**:​ Udržujte Internet jako otevřenou síť, na které se každý může svobodně připojit, komunikovat,​ psát, číst, dívat se, mluvit, poslouchat, učit se, tvořit a inovovat.
   * **Inovace**:​ Chraňte svobodu inovovat a tvořit bez povolení. Neblokujte nové technologie a netrestejte inovátory za jednání jejich uživatelů.   * **Inovace**:​ Chraňte svobodu inovovat a tvořit bez povolení. Neblokujte nové technologie a netrestejte inovátory za jednání jejich uživatelů.
-  * **Soukromí**:​ Chraňte soukromí a braňte ​možnost všech uživatelů rozhodovat o tom, jak se užívají ​jejich ​data a zařízení.+  * **Soukromí**:​ Chraňte soukromí a hajte možnost všech uživatelů rozhodovat o tom, jak se bude nakládat s jejich ​daty a zařízeními.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.