• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:free_cont [03.06.2010 22:02]
Jakub Michalek
zo:docs:free_cont [03.06.2010 22:03] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 64: Řádek 64:
 To je naše představa svobody. Není to komunismus. Není to kapitalismus,​ který známe. Rozhodně to nejsou žádné monopoly. Je to svobodná kultura a svobodné podnikání. To je naše představa svobody. Není to komunismus. Není to kapitalismus,​ který známe. Rozhodně to nejsou žádné monopoly. Je to svobodná kultura a svobodné podnikání.
  
-— Nina Paley+— [[http://​questioncopyright.org/​understanding_free_content|Nina Paley]]
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.