• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:engstrom_copyright [12.02.2010 23:19]
Jakub Michalek
zo:docs:engstrom_copyright [01.04.2011 09:41] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 1: Řádek 1:
-======Piráti a autorský zákon======+======Piráti a kopírovací monopol======
  
-**Pirátská strana nechce** zrušit ​autorský zákon. Chce ho zreformovat. Tento článek pojednává o tom, proč a jak.+**Pirátská strana nechce** zrušit ​kopírovací monopol. Chce ho zreformovat. Tento článek pojednává o tom, proč a jak.
  
-**Dnešní ​autorské ​zákony** jsou zcela nevyvážené a v nesouladu s dobou, ve které platí. Z celé generace mladých lidí udělaly kriminálníky v marné snaze zastavit technický rozvoj. Přesto objem sdílení souborů pokračuje exponenciálním růstem. Propaganda, zastrašování ani přísnější postihy nedokázaly zastavit vývoj. ​+**Dnešní ​kopírovací ​zákony** jsou zcela nevyvážené a v nesouladu s dobou, ve které platí. Z celé generace mladých lidí udělaly kriminálníky v marné snaze zastavit technický rozvoj. Přesto objem sdílení souborů pokračuje exponenciálním růstem. Propaganda, zastrašování ani přísnější postihy nedokázaly zastavit vývoj. ​
  
-Když lidé sdílí soubory znamená to, že si navzájem posílají jedničky a nuly. Jediný způsob, jak omezit sdílení souborů, obnáší zavedení neustálého dozoru nad veškerou soukromou komunikací všech lidí v síti. Neexistuje způsob, jak oddělit soukromou korespondenci od obsahu chráněného ​autorským ​zákonem bez zkontrolování jejího obsahu. Ta tam je listovní tajemství, právo na soukromou komunikaci s právníkem nebo flirtování přes webkameru. A kdo vás ochrání před prozrazením,​ když budete chtít sdělit novináři citlivou informaci? ​+Když lidé sdílí soubory znamená to, že si navzájem posílají jedničky a nuly. Jediný způsob, jak omezit sdílení souborů, obnáší zavedení neustálého dozoru nad veškerou soukromou komunikací všech lidí v síti. Neexistuje způsob, jak oddělit soukromou korespondenci od obsahu chráněného ​kopírovacím ​zákonem bez zkontrolování jejího obsahu. Ta tam je listovní tajemství, právo na soukromou komunikaci s právníkem nebo flirtování přes webkameru. A kdo vás ochrání před prozrazením,​ když budete chtít sdělit novináři citlivou informaci? ​
  
-**Nejsme ochotni** vzdát se svých základních práv kvůli vynucování ​ochrany autorských práv. Právo na soukromí je důležitější než právo velkých mediálních společností vydělávat peníze stejným způsobem jako dříve, zvlášť protože to druhé zmíněné právo vůbec neexistuje!+**Nejsme ochotni** vzdát se svých základních práv kvůli vynucování ​kopírovacího monopolu. Právo na soukromí je důležitější než právo velkých mediálních společností vydělávat peníze stejným způsobem jako dříve, zvlášť protože to druhé zmíněné právo vůbec neexistuje!
  
-Dnešní ​autorský ​zákon také brání vzniku nových zajímavých kulturních forem či je omezuje. Vezměte si třeba samplovanou hudbu na Myspace, remixy na Youtube anebo Wikipedii. Proč by tamní články nemohly být prošpikované obrázky a hudbou? ​Autorský ​zákon říká ne.+Dnešní ​kopírovací ​zákon také brání vzniku nových zajímavých kulturních forem či je omezuje. Vezměte si třeba samplovanou hudbu na Myspace, remixy na Youtube anebo Wikipedii. Proč by tamní články nemohly být prošpikované obrázky a hudbou? ​Kopírovací ​zákon říká ne.
  
-**Autorský ​zákon** musí být buď zreformován anebo úplně zrušen. Pirátská strana jde cestou reformy.+**Kopírovací ​zákon** musí být buď zreformován anebo úplně zrušen. Pirátská strana jde cestou reformy.
  
-Chceme povolit veškeré nekomerční kopírování a užití děl a zkrátit dobu jejich komerční ochrany. Zároveň však chceme zachovat takovou komerční exkluzivitu,​ která umožní fungování většiny současných obchodních modelů. ​+Chceme povolit veškeré nekomerční kopírování a užití děl a zkrátit dobu jejich komerčního monopolu. Zároveň však chceme zachovat takovou komerční exkluzivitu,​ která umožní fungování většiny současných obchodních modelů. ​
    
-**Návrhy ​pirátské ​strany** lze shrnout v pěti bodech:+**Návrhy ​Pirátské ​strany** lze shrnout v pěti bodech:
  
-  -- **Zachovejme ​morální ​práva autora** +  -- **Zachovejme ​osobnostní ​práva autora** 
-  .. Nenavrhujeme žádné změny, které by zasahovaly do morálních ​práv autora -- do práva být uznáván jako autor díla a do práva zasáhnout, pokud se cítí dotčen užitím díla. Pokud někdo vyfotil vlajku svého státu vlající nad malebnou (pravděpodobně národní) krajinou a nějací neonacisti použijí tuto fotografii na svém webu, má mít právo požadovat její stažení, stejně jako je tomu dnes, s odkazem na svá morální ​práva.  ​+  .. Nenavrhujeme žádné změny, které by zasahovaly do osobnostních ​práv autora -- do práva být uznáván jako autor díla a do práva zasáhnout, pokud se cítí dotčen užitím díla. Pokud někdo vyfotil vlajku svého státu vlající nad malebnou (pravděpodobně národní) krajinou a nějací neonacisti použijí tuto fotografii na svém webu, má mít právo požadovat její stažení, stejně jako je tomu dnes, s odkazem na svá osobnostní ​práva.  ​
       .. Nikdo by neměl mít právo předstírat,​ že je ABBA, nebo že napsal všechny Bonovy písně. Pokud se jedná o problém ve skutečném světě, mělo by to být nadále ilegální. "​Oceňujme ty, kteří si to zaslouží"​ je to, na čem se všichni shodneme.       .. Nikdo by neměl mít právo předstírat,​ že je ABBA, nebo že napsal všechny Bonovy písně. Pokud se jedná o problém ve skutečném světě, mělo by to být nadále ilegální. "​Oceňujme ty, kteří si to zaslouží"​ je to, na čem se všichni shodneme.
   -- **Volné nekomerční užití**   -- **Volné nekomerční užití**
-  ..Až do doby zhruba před dvaceti lety se autorský zákon ​běžných lidí prakticky netýkal. Pravidla o monopolní výrobě kopií mířila na obchodní subjekty, které měly prostředky například k tisknutí knih nebo vydávání nahrávek.  +  ..Až do doby zhruba před dvaceti lety se kopírovací monopol ​běžných lidí prakticky netýkal. Pravidla o monopolní výrobě kopií mířila na obchodní subjekty, které měly prostředky například k tisknutí knih nebo vydávání nahrávek.  
-  ..Jednotliví občané, kteří si chtěli třeba okopírovat básničku a poslat ji své milé, nebo zkopírovat nahrávku na kazetu a dát ji kamarádovi,​ nemuseli řešit, jestli porušují ​autorský ​zákon. V praxi mohl kdokoli dělat co chtěl s využitím technických prostředků,​ které byly běžně k dispozici každému, a nemusel se bát žádného trestu.  +  ..Jednotliví občané, kteří si chtěli třeba okopírovat básničku a poslat ji své milé, nebo zkopírovat nahrávku na kazetu a dát ji kamarádovi,​ nemuseli řešit, jestli porušují ​kopírovací ​zákon. V praxi mohl kdokoli dělat co chtěl s využitím technických prostředků,​ které byly běžně k dispozici každému, a nemusel se bát žádného trestu.  
-  ..Ale dnes se autorský ​zákon vyvinul do takové podoby, že vážně omezuje to, co mohou běžní občané dělat v každodenním životě. Zatímco technický rozvoj umožnil obyčejným lidem jednodušší sdílení a vychutnávání kultury, ​autorský ​zákon se posunul opačným směrem.  +  ..Ale dnes se kopírovací ​zákon vyvinul do takové podoby, že vážně omezuje to, co mohou běžní občané dělat v každodenním životě. Zatímco technický rozvoj umožnil obyčejným lidem jednodušší sdílení a vychutnávání kultury, ​kopírovací ​zákon se posunul opačným směrem.  
-    ..Pirátská strana chce vrátit ​autorský ​zákon k jeho kořenům a zajistit, že bude regulovat pouze komerční kopírování a sdílení děl. Sdílení kopií a jiné šíření děl chráněných autorským zákonem ​by nikdy nemělo být zakázáno, pokud k němu dochází bez nároku na odměnu. Jako tomu například je u sdílení souborů. ​   ​+    ..Pirátská strana chce vrátit ​kopírovací ​zákon k jeho kořenům a zajistit, že bude regulovat pouze komerční kopírování a sdílení děl. Sdílení kopií a jiné šíření děl by kopírovací monopol ​nikdy neměl zakazovat, pokud k němu dochází bez nároku na odměnu. Jako tomu například je u sdílení souborů. ​   ​
   -- **Pět let komerční exkluzivity**   -- **Pět let komerční exkluzivity**
-  ..Podstatná část hudebního průmyslu se dnes opírá o exkluzivitu komerčního využití ​děl chráněných autorským zákonem. Tu chceme zachovat. Ale dnešní doba trvání ​této ochrany ​-- život autora plus 70 let -- je absurdní. Žádný investor by nikdy neuvažoval o obchodním modelu s touto dobou návratnosti.  +  ..Podstatná část hudebního průmyslu se dnes opírá o exkluzivitu komerčního využití ​informací. Tu chceme zachovat. Ale dnešní doba trvání ​tohoto monopolu ​-- život autora plus 70 let -- je absurdní. Žádný investor by nikdy neuvažoval o obchodním modelu s touto dobou návratnosti.  
-  ..Chceme zkrátit dobu trvání ​ochrany ​tak, aby byla přijatelná jak pro společnost tak z hlediska investorů a navrhujeme pět let od publikování díla. ​+  ..Chceme zkrátit dobu trvání ​monopolu ​tak, aby byla přijatelná jak pro společnost tak z hlediska investorů a navrhujeme pět let od publikování díla. ​
   -- **Volné samplování — kodifikované „fair use” (spravedlivé užívání)**   -- **Volné samplování — kodifikované „fair use” (spravedlivé užívání)**
-  ..Dnešní stále se zpřísňující legislativa týkající se autorských práv brání tomu, aby mohli muzikanti, filmaři a další umělci vytvářet díla nová s použitím částí děl již existujících. ​+  ..Dnešní stále se zpřísňující legislativa týkající se kopírování ​brání tomu, aby mohli muzikanti, filmaři a další umělci vytvářet díla nová s použitím částí děl již existujících. ​
   ..Toto chceme změnit tak, aby bylo implicitně legální vytvářet umělecká díla s pomocí děl již existujících. Do určité míry je třeba omezit jisté formy komerčních adaptací, kupříkladu překlady nových knih nebo použití nové hudby ve filmech. Tato omezení by ale měla být vyjmenována přímo v zákoně. ​   ..Toto chceme změnit tak, aby bylo implicitně legální vytvářet umělecká díla s pomocí děl již existujících. Do určité míry je třeba omezit jisté formy komerčních adaptací, kupříkladu překlady nových knih nebo použití nové hudby ve filmech. Tato omezení by ale měla být vyjmenována přímo v zákoně. ​
   -- **Zákaz DRM**   -- **Zákaz DRM**
-  ..DRM je zkratka pro „Digital Restrictions Management” (správa digitálních ​práv).  Tento termín označuje celou řadu různých technologií,​ které se zaměřují na omezování možností zákazníků a občanů užívat a kopírovat díla, i když na to mají právo ze zákona.  +  ..DRM je zkratka pro „Digital Restrictions Management” (správa digitálních ​omezení).  Tento termín označuje celou řadu různých technologií,​ které se zaměřují na omezování možností zákazníků a občanů užívat a kopírovat díla, i když na to mají právo ze zákona.  
-  ..Chceme DRM zakázat v rámci legislativy na ochranu spotřebitele. Nemá smysl zavádět parlamentní cestou vyvážený a rozumný ​autorský ​zákon, pokud zároveň dovolíme velkým nadnárodním korporacím psát si své vlastní zákony a vynucovat je technickými prostředky. ​+  ..Chceme DRM zakázat v rámci legislativy na ochranu spotřebitele. Nemá smysl zavádět parlamentní cestou vyvážený a rozumný ​kopírovací ​zákon, pokud zároveň dovolíme velkým nadnárodním korporacím psát si své vlastní zákony a vynucovat je technickými prostředky. ​
   ​   ​
-**Toto navrhuje** ​pirátská ​strana.+**Toto navrhuje** ​Pirátská ​strana.
  
 Tento návrh je ve shodě s hlasy, které v mezinárodní debatě zastupuje Lawrence Lessig, autor knihy //Free Culture// (Svobodná kultura) nebo Yochai Benkler s knihou //The Wealth of Networks// (Bohatství sítí). Jde o víc než o otázku, jak by měli vlivní nositelé práv nadále vydělávat. Jde o to, jak má vypadat naše společnost. Tento návrh je ve shodě s hlasy, které v mezinárodní debatě zastupuje Lawrence Lessig, autor knihy //Free Culture// (Svobodná kultura) nebo Yochai Benkler s knihou //The Wealth of Networks// (Bohatství sítí). Jde o víc než o otázku, jak by měli vlivní nositelé práv nadále vydělávat. Jde o to, jak má vypadat naše společnost.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.