• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:decl_cyb [09.02.2011 17:13]
Jakub Michalek
zo:docs:decl_cyb [09.02.2011 18:19] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 24: Řádek 24:
 ======Deklarace nezávislosti Kyberprostoru====== ======Deklarace nezávislosti Kyberprostoru======
  
-(1) Vlády průmyslového světa, vy strhaní obři z masa a oceli, přicházím z Kyberprostoru,​ nového domova mysli. Ve jménu budoucnosti žádám vás, kteří jste minuli, abyste nás nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Nemáte svrchovanost nad místy, kde se scházíme.((Podobný jazyk je typický pro revoluční proklamace, viz např. [[http://​jmi.czweb.org/​nove/​data/​2.php|Výzva předsedů zeměkoule]].))+Vlády průmyslového světa, vy strhaní obři z masa a oceli, přicházím z Kyberprostoru,​ nového domova mysli. Ve jménu budoucnosti žádám vás, kteří jste minuli, abyste nás nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Nemáte svrchovanost nad místy, kde se scházíme.((Podobný jazyk je typický pro revoluční proklamace, viz např. [[http://​jmi.czweb.org/​nove/​data/​2.php|Výzva předsedů zeměkoule]].))
  
-(2) Nemáme volenou vládu, ani ji nejspíš mít nebudeme, takže vás neoslovuji s větší autoritou, než se kterou vždy mluvívá ​sama svoboda. ​Vyhlašuji globální společenský prostor, který ​tvořímepřirozeně nezávislým na tyranidáchkterými ​se nás snažíte ​zavalitNemáte ​ani morální právo ​nad námi panovat, ani prostředky ​vynucení, kterých ​bychom ​se vskutku báli.  ​+Nemáme volenou vládu, ani ji nejspíš mít nebudeme, takže vás neoslovuji s větší autoritou, než se kterou vždy mluvívá svoboda ​samaProhlašuji za přirozené,​ že globální společenský prostor, který ​jsme vytvořilinemá nic společného s tyranidoudo které ​se nás snažíte ​uvalitNa panování nad námi nemáte ​ani morální právo, ani donucovací ​prostředky,​ kterých ​by mělo smysl se bát.  ​
  
-(3) Vlády odvozují svoji spravedlivou ​moc ze souhlasu ovládaných. O ten náš jste ani nepožádaly,​ ani jste ho neobdržely. Nepozvali jsme vás. Neznáte nás, ani náš svět. Kyberprostor neleží uvnitř vašich hranic. Nemyslete si, že ho můžete postavit, jako by to byl veřejný stavební projekt. Nemůžete. Projevuje se v něm přirozenost a roste sám díky našemu společnému jednání.+Vlády odvozují svoji oprávněnou ​moc ze souhlasu ovládaných. O ten náš jste ani nepožádaly,​ ani jste ho neobdržely. Nepozvali jsme vás. Neznáte nás, ani náš svět. Kyberprostor neleží uvnitř vašich hranic. Nemyslete si, že ho můžete postavit, jako by to byl veřejný stavební projekt. Nemůžete. Projevuje se v něm přirozenost a roste sám díky našemu společnému jednání.
  
-(4) Neúčastnili jste se naší mohutné ​a sbližující konverzace, ani jste nevytvořili bohatství našich ​trhů. Neznáte naši kulturu, naši etiku nebo nepsaná pravidla, která naší společnosti už teď přinášejí pevnější řád než jaký by vaše tresty vůbec mohly zajistit.+Naší skvělé ​a sbližující konverzace ​jste se ani neúčastnili, ani jste nevytvořili bohatství našich ​tržištích. Neznáte naši kulturu, naši etiku nebo nepsaná pravidla, která naší společnosti už teď přinášejí pevnější řádnež jaký by vaše tresty vůbec mohly zajistit.
  
-(5) Tvrdíte, že jsou kolem nás problémy, které ​máte řešit. Využíváte ​toto tvrzení k ospravedlnění invaze do naší zóny. ​Mnoho z těchto problémů neexistuje. ​U skutečných konfliktůkde se dějí ​křivdy, ​je poznáme a zaměříme na ně své prostředky. ​Vytváříme ​svou vlastní Společenskou smlouvu. ​Její vláda vznikne podle podmínek našeho světa, ne vašeho. Náš svět je jiný.+Tvrdíte, že jsou nás problémy, které ​potřebujete vyřešit. Využíváte ​svého ​tvrzení k ospravedlnění invaze do naší zóny. ​Řada z těchto problémů ​vůbec ​neexistuje. ​Skutečné konfliktyv nichž ​se páchají ​křivdy, poznáme a zaměřujeme na ně své prostředky. ​Ustavujeme ​svou vlastní Společenskou smlouvu. ​A tato vláda vznikne podle podmínek našeho světa, ne vašeho. Náš svět je jiný.
  
-(6) Kyberprostor sestává jen z transakcí, vztahů a myšlenek, které svým uspořádáním připomínají stojatou vlnu na síti naší komunikace. Náš svět, který je zároveň všude i nikde, ​ale není tam, kde žijí naše těla. ​+Kyberprostor sestává jen z transakcí, vztahů a myšlenek, které svým uspořádáním připomínají stojatou vlnu na síti naší komunikace. Náš svět, který je zároveň všude i nikde, ​určitě ​není tam, kde žijí naše těla. ​
  
-(7) Vytváříme svět, do něhož smí vstoupit každý bez ohledu na přednosti či předsudky založené na rase, hospodářské síle, vojenské moci nebo místa ​původu.+Vytváříme svět, do něhož smí vstoupit každý bez ohledu na přednosti či předsudky založené na rase, hospodářské síle, vojenské moci nebo místě ​původu.
  
-(8) Vytváříme svět, kde může ​kdokoli a kdekoli ​vyjadřovat svou víru. Bez ohledu na to jak výstřední ​jebez obav, že bude umlčován ​tlačen ​k souhlasu s většinou.+Vytváříme svět, kde může ​každý ​vyjadřovat svou víru, kde chce. Bez ohledu na tojak je výstřední, ​se nemusí bát, že bude umlčován ​nebo tlačen většinou ​k souhlasu.
  
-(9) Vaše koncepty majetku, vyjadřování, ​identitypřesunů ​obsahu ​se na nás nevztahují. Jsou založeny na hmotných věcech. Tady žádné věci nejsou.+Vaše právní pojmy pro majetek, vyjadřování, ​identituhnutí ​souvislosti ​se na nás nevztahují. Jsou založeny na hmotě. Tady žádná hmota není.
  
-(10) Naše identity nemají ​žádná ​těla, takže, narozdíl od vás, nemůžeme dosahovat pořádku ​za pomoci fyzické síly. Věříme, že naše vláda povstane ​na základě ​etiky, osvíceného přístupu a k všeobecnému blahu. Naše identity mohou být distribuovány ​do mnoha vašich právních systémů. ​Jedině takové ​právo, které respektují všichni naši členové různých kultur můžbýt Zlatým pravidlem. Věříme, že jsme schopni na tomto základu vybudovat našpravidla. V žádném případě ale neakceptujeme pravidlakterá ​se nám snažíte vnutit.+Naše identity nemají těla, takže, narozdíl od vás, nemůžeme dosahovat pořádku ​prostřednictvím fyzického donucení. Věříme, že naše vláda povstane ​etiky, osvíceného přístupu a obecného blaha. Naše identity ​se mohou rozšířit ​do mnoha vašich právních systémů. ​Jediné ​právo, které respektují všechny naše kultury, je Zlaté pravidlo. Věříme, že jsme schopni na jeho základě vytvořit jednotlivá řešení. V žádném případě ale nemůžeme přijmout řešeníkteré ​se nám snažíte vnutit.
  
-(11) Dnes jste ve Spojených Státech ​ustanovili zákon, "the Telecommunications Reform Act", který ​zavrhnul ​vaši vlastní Ústavu a napadl ​sny Jeffersona, Washingtona,​ Milla, Madisona, DeToqueville a Brandeis. Tyto sny se musí nyní vrátit naším prostřednictvím.+Dnes jste ve Spojených Státech ​vytvořili právo, "Zákon o reformě telekomunikací", který ​zavrhl ​vaši vlastní Ústavu a zneuctil ​sny Jeffersona, Washingtona,​ Milla, Madisona, DeToqueville a Brandeise. Tyto sny se nyní musí opět zrodit v nás.
  
-(12) Pronásledujete vlastní ​ti, protože ​ony jsou místní ​ve světe, kde vy budete navždy pouze imigranty. Jelikož z nich máte strach, pověřujete vaše byrokracie zodpovědností rodičů, kterou zbaběle ​odmítáte ​nést. V našem světě jsou všechny pocity a lidská vyjádření ​od ďábelských až po andělská bezproblémovou součástí celku, jsou částečkami globální komunikace. Nemůžeme oddělovat vzduch, který nás dusí od vzduchu ve kterém létají orli.+Obáváte se vlastních ​, protože ​se cítí doma ve světe, kde vy budete navždy pouze přistěhovalci. Jelikož z nich máte strach, pověřujete vaše byrokracie zodpovědností rodičů, kterou ​sami zbaběle nést odmítáte. V našem světě jsou všechny pocity a projevy lidskosti, ​od ponižujících ​po andělské, ​bezproblémovou součástí celku, jsou částečkami globální komunikace. Nemůžeme oddělovat vzduch, který nás dusíod vzduchuve kterém létají orli.
  
-(13) V Číně, Německu, Francii, Rusku, Singapuru, Itálii a ve Spojených státech se snažíte odrazit virus přenášející svobodu tím, že stavíte ​hlídkové ​věže na hranicích Kyberprostoru. Ty snad nákazu krátký čas zdrží, ale nebudou fungovat ve světě, přes který se brzy převalí vlna médií nesoucích jedničky a nuly.+V Číně, Německu, Francii, Rusku, Singapuru, Itálii a ve Spojených státech se snažíte odrazit virus přenášející svobodu tím, že stavíte ​strážné ​věže na hranicích Kyberprostoru. Ty snad nákazu ​na krátký čas zdrží, ale nebudou fungovat ve světě, přes který se brzy převalí vlna médií nesoucích jedničky a nuly.
  
-(14) Váš čím dál tím zastaralejší informační průmysl se chce zvěčnit tím, že navrhuje zákony ​v Americe a všude jinde, které si nárokují vlastnictví samotného jazyka ​celém světě. Tyto zákony by prohlásily myšlenku za další průmyslový výrobek, ​který se vznešeností ​ani nerovná surovému ​železu. V našem světe lze cokoliv, co lidská mysl vytvoří, ​reprodukovat ​distribuovat do nekonečna ​bez nákladů. Globální sdílení myšlenek ​tu už nevyžaduje ​k dovršení ​vaše továrny.+Váš čím dál tím zastaralejší informační průmysl se chce zvěčnit tím, že v Americe a všude jinde navrhuje zákony, které si nárokují vlastnictví samotného jazyka ​na celém světě. Tyto zákony by prohlásily myšlenku za další průmyslový výrobek, ​která ​vznešeností ​nepřesahuje surové ​železo. V našem světe lze cokoliv, co lidská mysl vytvoří, ​neomezeně šířit ​kopírovat ​bez jakýchkoliv ​nákladů. Globální sdílení myšlenek už k tomu nevyžaduje vaše továrny.
  
-(15) Tato nepřátelská a kolonialistická opatření nás uvrhla do stejného postavení, jako měli předchozí milovníci svobody a sebeurčení,​ kteří museli odmítnout nadvládu vzdálené a neinformované moci. Musíme vyhlásit nedotknutelnost našeho virtuálního já vaší ​suverenitou, ačkoliv ​trváme ​na souhlasu ​s vaší vládou nad našimi těly. Rozprchneme se po planetě, aby nikdo neuvěznil naše myšlenky.+Tato nepřátelská a kolonialistická opatření nás uvrhla do stejného postavení, jako měli předchozí milovníci svobody a sebeurčení,​ kteří museli odmítnout nadvládu vzdálené a neinformované moci. Musíme vyhlásit nedotknutelnost našeho virtuálního já vaší ​svrchovaností, ačkoliv ​setrváme ​na svolení ​s vaší vládou nad našimi těly. Rozprchneme se po planetě, aby nikdo neuvěznil naše myšlenky.
  
-(16) Vytvoříme civilizaci ​mysli v Kyberprostoru. ​Ať je lidštější a férovější než světy, které vaše vlády doposud byly schopné vyrobit.+Vytvoříme civilizaci ​Mysli v Kyberprostoru. ​Nechť je lidštější a spravedlivější než světy, které ​dosud vyrobila ​vaše vláda.
  
 Davos, Švýcarsko Davos, Švýcarsko
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.