• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pozměňovací návrh

senátora Libora Michálka

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

senátní tisk č. 36

1) Čl. 1 bod 3. se zrušuje. Znění bodu z návrhu:

“3. V § 46 odst. 4 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). “

2) Čl. 1 bod 8. se zrušuje. Znění bodu z návrhu:

“8. V § 50 odst. 1 se písmeno x) zrušuje. Dosavadní písmena y) až za) se označují jako písmena x) až z)”

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.