• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

hmac: : zakony:pozmenovak4_15a
Pozměňovací návrh
senátora Libora Michálka
k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších zákonů

(senátní tisk č.15)

hmac: : zakony:pozmenovak4_15a

1) V §3 Odstavec 1 písmeno e) - se číslice 50 nahrazuje číslicí 20

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.