• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

hmac:fc169887916a5c5cb83f57e0f57d4832 : zakony:pozmenovak4_15a
Pozměňovací návrh
senátora Libora Michálka
k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších zákonů

(senátní tisk č.15)

hmac:65cc7cc6ab9879543f640a79568152df : zakony:pozmenovak4_15a

1) V §3 Odstavec 1 písmeno e) - se číslice 50 nahrazuje číslicí 20

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.