• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vkládání materiálů pro novou schůzi Senátu

  1. Na stránce Senátu najdeme pořad aktuální x-té schůze.
  2. Dokument převedeme do formátu dokuwiki konvertorem, kde nastavíme kořenové url na adresu http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/. Dále přidáme stručné číslované nadpisy a změníme lomítka u senátních tisků na závorky (viz vzorová stránka.
  3. Ke všem návrhům zákonů a mezinárodním smlouvám (ne k peticím, volbám a podobným věcem) vložíme stanovisko zdržení se. Vložíme varovný box o pracovní verzi.
  4. Stránku uložíme ve tvaru https://www.pirati.cz/zakony/x_2012, kde x je pořadové číslo schůze senátu.
  5. Podle Pirátského programu, dalších programových dokumentů a názorů v diskusním fóru upravujeme stanoviska (v případě sporu předkládáme předsednictvu). Stanoviska vkládáme ve formátu podle zvláštní stránky.
  6. Začleňujeme poznámky a pozměňovací návrhy od ostatních stran koalice k bodům, které garantujeme. Pozměňovací návrhy a stanoviska k bodům, které negarantujeme, zasíláme stranám koalice.
  7. Ke stanovenému datu posíláme odkaz na stránku Liboru Michálkovi.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.