• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pořad 9. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se


(senátní tisk č. 74)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 75)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 76)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 77)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 83)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 81)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie


(senátní tisk č. 54)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 80)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 79)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 82)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012


(senátní tisk č. 72)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 84)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"


(senátní tisk č. 4)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.