• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 7. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Ústavní žaloba Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. §96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu


(senátní tisk č. 56)

STANOVISKO

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Viz. usnesení předsednictva RP 3/2013

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:7_2013

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.