• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pořad 7. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Ústavní žaloba Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. §96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu


(senátní tisk č. 56)

STANOVISKO

Viz. usnesení předsednictva RP 3/2013

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.