• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 5. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Petice za záchranu lázeňství

Celonárodní výzva - petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“ (1. bod dopoledního jednání)
(senátní tisk č. 446)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

Se vzrůstajícími náklady na zdravotnictví si společnost musí položit otázku, kde vést hranici mezi solidárním a individuálním hrazení péče. Lázeňství patřilo tradičně k nadstandardům a mohlo být hrazeno v době reálného socialismu s regulovanými náklady i mzdami. Je jasné, že ani nejbohatší státy si nemohou dovolit hradit vše. Kdybych měl volit mezi hrazením lázeňské péče a protonovou terapií nádorů, volím léčbu nádorů. Jakkoliv bych si přál, aby se dalo z veřejných prostředků hradit vše, není tomu tak a lázeňská péče je zbytná a může si ji hradit pacient sám.

Aleš Šatánek

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

Evropská služba elektronického mýtného

Evropská služba elektronického mýtného
(senátní tisk č. 188/08)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

Jde o typickou ukázku Evropské komise. Prostřednictvím „technické normy“ je zde snaha vnutit všem státům výběr mýtného a dohodit tento kšeft určitému okruhu společností. Tradičně jde o to, oškubat co nejcíce lidí, hlavně těch, kteří se nemůžou bránit a kteří jsou na dorpavě existenčně yávislí. Navrhuji zásadně nesouhlasit. Problematiku financování výstavby dorpavní infrastruktury lze řešit například daní z dividend, kapitálových výnosů, nebo finančních transakcí, popřípadě omezením úniků daňových výnosů nadnárodních společností.

Propojování výběru mýtného s dalšími „inteligentními“ systémy, jako sledování ujeté trasy s časovými údaji považuji za další zrůdnost vedoucí k totálnímu velkému bratrovi. Na závěr textu chybí pouze automatické udávání policejním databázím a přímé strhávání pokut z účtů řidičů či majitelů vozidel.

Aleš Šatánek

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

O daních z příjmů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 39)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Zákon jednoduchou úpravou ruší osvobození od daně příjmů z prvního prodeje nemovitostí nabytých bezúplatně podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je tak rušeno druhé osvobození od daně (jedno je z příjmu nabytím, druhé je z příjmu případným prodejem.) Bez dalšího komentáře k církevním restitucím samotným, lze považovat tento návrh za krok směrem k jednotnějšímu trhu (kde mají náboženské a církevní společnosti méně výhod) a k čistšímu a přehlednějšímu právnímu a legislativnímu prostředí. (Právní stát, Rovnoprávnost)

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

O jednacím řádu PSP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 36)

Změny:

 1. Petiční výbor se mění na „výbor petiční, pro lidská práva a národnost“ OK,
 2. „volební výbor“, který navrhuje lidi do mediálních rad se přejmenovává na „mediální výbor“ a může nově dělat další věci, které mu PSP přikáže. PRO, ale sledovat výbor ostražitěji
 3. Organizačnímu výboru se bere právo projednávat rozpočet PSP a pravidla hospodaření klubů, sněmovně právo navrhovat rozpočty sněmovny a senátu, ??
 4. Předložení návrhu a jeho zdůvodnění nesmí překročit 2 minuty, omezení návrhu změny schváleného pořadu jen na předsedající a předsedy klubů; PRO
 5. Vznik poslaneckých klubů od 6ti poslanců, kluby vzniklé během volebního období budou běžně financovány; PRO - narovnání politické soutěže, byť se jedná o účelový politický obchod
 6. Posílení koalice v možnosti dát si třetí čtení kdykoliv (zrušení možnosti aby protest dvou klubů tomu zabránil) PROTI


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

Návrh provádí nějaké legislativně technické změny, opravuje jednací proces a mění pravidla hospodaření sněmovny a senátu.
Přestože většina změn se jeví jako v zásadě prospěšná, dvě změny jsou problematické:

 1. Omezení práva názorové menšiny protestovat proti vyhlášená třetího čtení mimo určení hlasovací dny. I když by práce poslance měla být prací na plný úvazek, tuto změnu považujeme za oslabení práv politické menšiny a součást politického handlu s účelem oslabit opozici.
 2. Odebrání pravomocí sněmovny schvalovat rozpočet svůj a senátu a skrze organizační výbor sledovat jeho plnění. Tato změna je podivná a bez jejího řádného zdůvodnění pro ni nemůžeme hlasovat.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Vzhledem k výše uvedenému rozboru Piráti navrhují prosadit níže uvedený pozměňvací návrh. Pokud by pozměňovací návrh neprošel, doporučujeme hlasovat proti Návrhu zákona, popřípadě se zdržet hlasování.

Pozměňovací návrh: S05/36

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

O jednacím řádu Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 37), vlákno

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Cílem tohoto návrhu je zkvalitnit legislativní proces v senátu, což také velmi dobře činí. Návrhy předkládané senátu takto vždy budou jasné, zdůvodněné, vyhodnocené včetně svých dopadů, bude k nim existovat stanovisko výboru a budou projednané, pokud k tomu bude vůle. Návrhy senátních zákonů budou splňovat zákonné požadavky, než budou rozeslány všem senátorům. V návrhu je obsažen také zákaz přílepků ke komplexním zákonům.
Celkový přehled změn zde a zde.
Navrhované změny mají oporu v bodu Pirátského programudemokratické minimum (možnost všech se s návrhem seznámit, jasnější jednací procesy, přítomnost důvodové zprávy a vyhodnocení dopadů).

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

Balíček k ustavení bankovní unie

Balíček k ustavení bankovní unie
(senátní tisk č. 189/08, 190/08, 192/08)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

STANIVISKO

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

Působení ozbrojených sil v Mali

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014
(senátní tisk č. 40, 41)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

STANOVISKO

Tuaregové jsou hrdý národ obyvatel Sahary, ale při rozdělování francouzských kolonií na nezávislé státy se na ně nějak zapomělo s vlastním státem a právem na sebeurčení. Asi proto, že Tuaregové dávají přednost osobní svobodě, nezávislosti a cti, před budováním centralizovaných mocenských a vojenských struktur které definují moderní stát. Jakékoliv následné pokusy o autonomii byly a jsou tvrdě potlačovány okolními státy severozápadní Afriky, na jejichž úkor by nový stát Tuaregů musel vzniknout.

Samotný tvar státu Mali naznačuje spíše dvě země slepené uměle dohromady ve štíhlém pase. Jižní část Mali má naprosto odlišný charakter od chudého Saharského severu a nacházejí se tam bohaté zlaté doly (třetí největší produkce v Africe) a prospekty na diamanty. Jedná se o francouzsky mluvící bývalou francouzskou kolonii, kde Francie má dosud největší vliv. Vzhledem k nedávnému ekonomickému dění ve světě má zlato obrovský a rostoucí strategický význam.

Do nedávna Tuaregové de-fakto ovládali severní (chudou pouštní) část Mali a přilehlé oblasti, aniž by to EU či kdokoliv jiný považoval za teroristické nebezpečí. Tuaregové, přesto že mají morální právo se zasazovat za sebeurčení, povětšině teroristy nejsou. To ovšem neznamená, že teď když Francie zahájila válku, že Tuaregy třeba nebudou podporovat jiné skupiny s vlastními programy. Tudíž nabízí se otázka, zda pokračování této morálně pochybné války spíše neposiluje opravdové teroristické tendence a tím se ocitá v přímém rozporu se stanoveným záměrem návrhu před senátem, tj. omezovat tak zvaný terorizmus.

V lednu Tuaregové neočekávaně porazili vládní jednotky a otevřela se jim tak cesta na jih ke zlatým dolům. A tak byli přesně v tom okamžiku prohlášeni za islamistické teroristy a ohrožovatele bezpečnosti, a jak se ukazuje z tohoto návrhu před senátem, mimo jiné dokonce i bezpečnosti České Republiky. Francie nicméně vzala na sebe vojenskou akci a zabezpečování míru (a zlata) a my musíme přispět 'jen' několika milióny a 50 vojáky, kteří tam budou vystaveni nebezpečí.

Podstatný rozdíl mezi Českou Republikou a aktivně zainteresovanými zeměmi již pomáhajícími vládě Mali, který přesto že je zamlčen v senátních dokumentech, nicméně musí být zvážen v našem vlastním nezávislém rozhodování je ten, že my žádné zlaté doly v Mali nevlastníme a zlatokopské společnosti u nás neplatí daně. Tudíž pro nás tato akce představuje pouze negativní položky: morálně pochybné potlačování národa bez státu (je nám tohle opravdu zapotřebí?), posílení terorizmu, výdaje, nebezpečí. To vše máme sdílet. Když se ale rozděluje zlato a zisky z něho, tak to nás nikdo na žádné sdílení nezve. Vláda Mali potřebuje naši pomoc a charitu když jí teče do bot, ale za naše výdaje, protože to zlato už všechno utratila za potřebnější věci.

Shrnutí: Vláda Mali si pěkně žije za daně a zisky z vydolovaného zlata a Tuaregové a jiní muslimové na severu pro ni představují nevítané nebezpečí - jsou to lidé z chudé pouště, kteří by se asi rádi s nimi o to zlato dělili. Všechny okolní státy vládu Mali podporují, poněvadž mají s Tuaregy stejné problémy a byli by nejraději, kdyby Tuaregové už prostě přestali existovat. Vyspělé země které už poskytují vojenskou pomoc vládě Mali jsou přímo zainteresovány v nerostném bohatství Mali a tudíž brání svého obchodního partnera a dodavatele. Jak se tohle všechno ale týká nás?

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva -

Označování a sledovanost výbušnin

Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
(senátní tisk č. 38)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

STANIVISKO

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

Obnovitelná energie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií
(evropský senátní tisk č. 171/08)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Doporučení sice bere obnovitelné zdroje jako výhodnou alternativu, ale doporučují nepřijímat vše bezhlavě. Obnovitelné zdroje energií je určitě potřeba budovat, ale neměla by o tom rozhodovat EU nýbrž každý členský stát zvlášť neboť on sám nejlépe ví, jaké má možnosti. EU by v tomto případě mělo mít pouze poradní hlas. Což se v návrhu doporučení takto i říká.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

O zátěžových testech jaderných elektráren

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
(evropský senátní tisk č. K 194/08)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

STANIVISKO

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

O uznávání neformálního učení

Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení
(senátní tisk č. N 187/08)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

STANOVISKO

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:5_2013

Pozice předsednictva - zdržuje se

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.