• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 3. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

1. Platy soudců a zdanění příjmů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(senátní tisk č. 10)

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Novela zákona upravuje plat představitelů státní moci na 2,75x násobek průměrného platu v ČR a ruší odvody na zdravotní a sociální pojištění, které se od roku 2012 odvádějí ze zdaněných náhrad těchto představitelů.

Odůvodnění: Česká pirátská strana prosazuje jasné a spravedlivé zdanění všech obyvatel České republiky. Do tohoto patří i odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců. Odůvodnění navrhovatele, pana poslance Jana Čechlovského, tedy že: „Jejich zdanění a s tím související odvody jsou ne zcela systémové a v určitém rozporu s koncepcí zdaňování příjmů“ považujeme v určitém směru za irelevantní a zavádějící nové výjimky. Rozumíme tomu, že poslanci nebyli zvyklí na danění náhrad a s tím související odvody, ale v koaliční smlouvě se zavázali si náhrady zdanit, pro návrh zákona zvedli ruku a tím pádem i de facto souhlasili s odvody na zdravotní a sociální pojištění.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:3_2012


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

Odůvodnění: Pokud pozměňovací návrh nebude přijat, doporučujeme se v hlasování zdržet, neboť návrh přináší nové výjimky. Poslanci využívají služeb zdravotního a sociálního pojištění a měli by do něho také odvádět příslušnou část svých příjmů, když stejná povinnost tíží ostatní občany. Nesouhlasíme také se způsobem projednávání návrhu, který probíhá na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:3_2012


Mikuláš Ferjenčík:
Lenka Matoušková: Pro návrh
Ivan Bartoš: Pro návrh
Jakub Michálek: Pro návrh
Marcel Kolaja:

2. Výplata sociálních dávek přes S-kartu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 11)

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Novela zákona upravuje možnosti výplaty dávek pěstounské péče, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Odůvodnění stanoviska: Piráti projekt S-karty dlouhodobě odmítají. Všechny návrhy úprav legislativy v tomto směru považujeme za přípravy na zrušení výplat dávek v hotovosti, složenkou a nebo na účet právě ve prospěch S-karty. Proč posílat sociální dávky na bankovní účty, když můžete zřídit kartu u soukromé banky, ze které si je budou moci následně převádět na své účty sami? Taktéž Piráty znepokojuje korupční pozadí celé kauzy a reálná možnost nebezpečí úniku osobních informací. Z těchto důvodů jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh k novele zákona, který S-kartu ruší. Vycházíme přitom ze Senátního návrhu zákona na rušení S-karty.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:3_2012

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Odůvodnění: Pokud pozměňovací návrh Senát nepřijme, podpoříme současné znění návrhu novely, byť je nám jasné, že se jedná o záplatu, která napravuje předchozí chybný pozměňovací návrh v poslanecké sněmovně. I v takovém případě znamená novela snížení současného využití S-karty, kterou považujeme za principiálně chybný krok, neboť provazuje státní sociální systém se soukromou bankou.


Mikuláš Ferjenčík:
Lenka Matoušková: Pro návrh
Ivan Bartoš: Pro návrh
Jakub Michálek: Pro návrh
Marcel Kolaja:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.