• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pořad 17. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)


(senátní tisk č. 190) (Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 19. - 20. prosince 2013


(senátní tisk č. Pořad 17. schůze Senátu v 9. funkčním období)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES


(evropský senátní tisk č. N 087/09)
(evropský senátní tisk č. N 088/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a postup pro řešení problémů úvěr. institucí a některých invest. podniků v rámci jednotného mechanismu pro řeš. problémů a fondu pro řešení problémů bank a mění nař. EP a Rady (EU) č. 1093/2010


(evropský senátní tisk č. N 084/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie


(senátní tisk č. 198)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


(senátní tisk č. 182) (II. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů


(senátní tisk č. 194)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů


(senátní tisk č. 195)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


(senátní tisk č. 196)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2014


(senátní tisk č. 199)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů


(senátní tisk č. N 095/09)(1. bod odpoledního jednání)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.