• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 17. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)


(senátní tisk č. 190) (Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 19. - 20. prosince 2013


(senátní tisk č. Pořad 17. schůze Senátu v 9. funkčním období)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N 087/09)
(evropský senátní tisk č. N 088/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N 084/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie


(senátní tisk č. 198)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 182) (II. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 194)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 195)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 196)(I. čtení)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2014


(senátní tisk č. 199)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. N 095/09)(1. bod odpoledního jednání)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.