• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pořad 16. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se


(senátní tisk č. N 081/09/)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Rozvoj celoevropského trhu elektronických plateb


(senátní tisk č. N 087/09)
(senátní tisk č. N 088/06)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. N 084/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě


(senátní tisk č. K 086/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Jednotné evropské nebe II+


(senátní tisk č. N 078/09)
(senátní tisk č. N 079/09)
(senátní tisk č. K 080/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. N 095/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 126)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 157)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)


(senátní tisk č. 181)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Petice "Pomozte svému divadlu"


(senátní tisk č. 71)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.