• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pořad 14. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 24. - 25. října 2013

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů


(senátní tisk č. 183)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů


(senátní tisk č. 184)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí


(senátní tisk č. 185)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


(senátní tisk č. 186)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


(senátní tisk č. 182)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních k posílení ochrany oznamovatelů jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů


(senátní tisk č. 187)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví "Chceme kvalitní zdravotnictví"


(senátní tisk č. 131)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014


(senátní tisk č. 188)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce


(senátní tisk č. N 082/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)


(senátní tisk č. N 083/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.