• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pořad 13. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se


(senátní tisk č. 162)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 163)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 164)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 170)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 176)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N071/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N072/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 161)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO Piráti předkládají pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh je zde: Navrh_pir_182

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 166)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 167)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 173)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 174)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 175)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 165)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 171)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 168)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 169)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 159)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 172)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N 066/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 160)(1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 12. září)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Senátní tisky č. K 42/09 a N 43/09 - Kosmická průmyslová politika EU


Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N050/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu


(senátní tisk č. 90)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Senátní tisky č. N 068/09 a N 069/09 - Úřední kontroly a zdraví zvířat v EU


Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 126)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 157)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.