• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 12. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)


(senátní tisk č. 136)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 27. - 28. června 2013


Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016


(evropský senátní tisk č. J 074/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 139)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 140)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 141)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky


(evropský senátní tisk č. K062/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 145)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie


(senátní tisk č. K058/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N053/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 143)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Senátní tisky č. N 46, N 47, K 48 - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí


Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 144)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 142)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 150)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 151)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 149)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012


(senátní tisk č. 70)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hong Kong, 4. 3. 2013)


(senátní tisk č. 106)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013)


(senátní tisk č. 107)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hong Kong, 4. 3. 2013)


(senátní tisk č. 108)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží


(evropská senátní tisk č. K037/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N065/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 152)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 153)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013


(senátní tisk č. 92)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 148)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 147)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO


Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002


(senátní tisk č. 109)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N052/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N063/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu


(senátní tisk č. 90)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Senátní tisky č. K 42, N 43 - Kosmická průmyslová politika EU

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N050/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí


(evropský senátní tisk č. K049/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030


(evropský senátní tisk č. K057/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě


(evropský senátní tisk č. K059/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení


(evropský senátní tisk č. K060/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu


(evropský senátní tisk č. K064/09)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 60)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 126)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 137)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012


(senátní tisk č. 91)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.