• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 11. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

Vyslovení souhlasu - protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní


(senátní tisk č. 58)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Ratifikace - protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky


(senátní tisk č. 59)

Spadá pod: Mezinárodní vztahy

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Ratifikace - Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburskem - dvojí zdanění


(senátní tisk č. 66)

Spadá pod: Mezinárodní vztahy, Daně a rozpočty

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Konvergenční program České republiky


(senátní tisk č. 93)

Spadá pod:Finanční systém

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí


(evropský senátní tisk č. N 032/09)

Spadá pod: Mezinárodní vztahy, Daně a rozpočty

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Ratifikace - protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány


( senátní tisk č. 70)

Spadá pod: Mezinárodní vztahy

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Ratifikace - protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy


( senátní tisk č. 89)

Spadá pod: Mezinárodní vztahy

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


( senátní tisk č. 96)

Spadá pod: Politické strany

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

O regulaci reklamy, o provozování rozhlasového a televizního vysílání


( senátní tisk č. 34)

Spadá pod: Kultura, Svoboda podnikání

Zodpovídá: Viktor Mahrik

Navrhovaná úprava navazuje na zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje, že je zakázaná reklama na nepovolené loterie. Je pravda, že zákon nestanovuje, kdo by měl nad daným nařízením vykonávat dohled a tento nedostatek se pravděpodobně snaží napravit navrhovaná změna a navrhuje jako regulační orgán Gerenální ředitelství cel. Gerenální ředitelství cel by se ze své funkce mělo zabývat ochranou a regulací domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohledem nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Proč by tedy mělo dohlížet nad regulací reklamy na nepovolený hazard?

Pokud předkladatelé změny zákona narážejí na omezení reklamy sázkových firem se sídlem mimo Českou republiku, bylo by dobré upozornit na to, že loterijní zákon v současném znění je z hlediska zákonů EU diskriminační a Evropská komise nařídila jeho změnu s platností od 1.1. 2014. Podotýkám, že touto změnou se nezabývá dále projednávaná změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (senátní tisk 102).

Jinými slovy, navrhovaná změna neřeší problematiku komplexně, ale zabývá se pouze dílčím problémem, který vyplývá z aktuálního znění zákona, které ale není v souladu se zákony EU.

Na rozdíl od jiných typů zakázané reklamy (např. na tabákové výrobky) není zákonem není specifikováno, co je míněno reklamou na zakázané loterie a co je tedy zakázáno. Dá se tedy předpokládat, že by vymahatelnost takového zákazu byla sporná a vedla by k mnohým sporům. Je například fotografie sportovce sponzorovaného sázkovou společností v dresu se sponzory považována za reklamu? Nebo sportovní přenosy, kde se často vyskytují loga sázkových firem?

Možná tato dílčí změna zákona není v rozporu s předpisy EU, ale loterijní zákon, na který se odkazuje, je v rozporu s předpisy EU a stejně tak aplikace, která předpokládá aplikaci na zahraniční subjekty, je diskriminační a v rozporu s předpisy EU.

Navrhovaná změna sice počítá s tím, že přinese stovky miliónů do státního rozpočtu, ale nezabývá se tím, kolik bude stát kontrola v režii Celní správy, co konkrétně bude kontrolováno, a zda případná správní řízení nepřivolají na ČR ještě více arbitráží od zahraničních společností.

Jako Piráti tedy navrhujeme návrh nepodpořit, případně návrh odložit na dobu, kdy bude rozhodnuto o znění loterijního zákona, který bude v souladu s nařízením EU.

Pozice předsednictva - zdržení/proti

O prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


( senátní tisk č. 57)

Spadá pod:Svoboda podnikání

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

O Státním pozemkovém úřadu


( senátní tisk č. 60)

Spadá pod: Životní prostředí

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

O změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek


( senátní tisk č. 61)

Spadá pod: Sociální Systém

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Jmenováním soudců Ústavního soudu


( senátní tisk č. 97)

Spadá pod: Přímá demokracie; Dělba moci

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

O výsledcích jednání Evropské Rady


Spadá pod:

Zodpovídá: Petr Kopač

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Diskuze o prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie


( evropský senátní tisk č. K 011/09)

Spadá pod: FInanční systém, Mezinárodní vztahy

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě


( evropský senátní tisk č. K 003/09)

Spadá pod: Doprava,

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Zajistit fungování vnitřního trhu s energií


( evropský senátní tisk č. K 005/09)

Spadá pod: Energetika

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Evropská strategie pro alternativní paliva


( evropský senátní tisk č. N 021)
( evropský senátní tisk č. K 022)

Spadá pod: Energetika

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012


( senátní tisk č. 63)

Spadá pod: Přímá demokracie; dělba moci

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012


( senátní tisk č. 64)

Spadá pod: Přímá demokracie

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012


( senátní tisk č. 85)

Zodpovídá: Petr Kopač

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012


( senátní tisk č. 91)

Spadá pod: Internet

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

IV. železniční balíček


( evropský senátní tisk č. K 023,)
( evropský senátní tisk č. K 024,)
( evropský senátní tisk č. K 025,)
( evropský senátní tisk č. K 026,)
( evropský senátní tisk č. K 027,)
( evropský senátní tisk č. K 028,)
( evropský senátní tisk č. K 029,)

Spadá pod: Doprava

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Systém inteligentní hranice EU


(evropský senátní tisk č. K 054)
(evropský senátní tisk č. K 055)

Spadá pod:

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Plány zásadních reforem hospodářské politiky


(evropský senátní tisk č. N 039)
(evropský senátní tisk č. N 040)
(evropský senátní tisk č. N 041)

Spadá pod: Finanční systém

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Volba osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů


Zodpovídá Petr Kopač

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


( senátní tisk č. 110)

Spadá pod: Přímá demokracie

Zodpovídá:

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 98)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 103)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 104)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 100)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 99)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 101)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 102)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

Cílem navrhované změny je poskytnout loterijním společnostem slevu na daní, pokud poskytnou dar Českému olympijskému výboru na sportovní účely. Změny se dotýkají loterijního zákona a zákona o daních z přijmu.

Podle názoru pirátů tato změna zavádí nekonzistence a místo aby zákony zjednodušovala, naopak je komplikuje a poskytuje prostor pro daňové optimalizace loterijních společností (dá se předpokládat, že změna byla prolobována právě loterijními a sázkovými společnostmi). Stát může na sport přispívat z peněz získaných z daní na hazard v rámci sestavování rozpočtu, není podle našeho názoru kvůli tomu zavádět daňové výjimky pro některé poplatníky.

Pozice předsednictva - zdržet/proti


(senátní tisk č. 112)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 114)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 116)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 111)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 113)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 115)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 117)

Spadá pod: ???

Zodpovídá: ???

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.