• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 10. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se


(senátní tisk č. 86)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 87)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(senátní tisk č. 88)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií


(evropský senátní tisk č. K 005/09)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě


(evropský senátní tisk č. K 003/09)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná dne 22. května 2013


STANOVISKO

Pozice předsednictva -


(evropský senátní tisk č. N 021/09,K 022/09)

STANOVISKO

Pozice předsednictva -

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.